מועד בחינות הבגרות בספרות בחינוך הכללי החל מקיץ התשס"ד
(סג) 4.3‎-15
החל מקיץ התשס"ד תתקיימנה בחינות הבגרות בכל השאלונים בספרות
באותו יום. כדי למנוע לחץ מתלמידי י"ב הנבחנים בשאלון 008205 (יחידות
5‎-4) מומלץ שהם ייבחנו בשאלון 904441 (2 י"ל) במועד החורף.


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר נילי לוי, המפמ"רית לספרות בחינוך
הכללי,
טל' 02‎-5603604.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/10, א' סיון תשס"ג, 1 ביוני 2003