5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום
5.2 בטיחות וזהירות בדרכים
הדגשים מיוחדים בחינוך לבטיחות בדרכים לקראת
חופשת הקיץ
(סג) 5.2‎-5
לקראת היציאה לחופשת הקיץ יקיימו המורים בכל הכיתות, וכן הגננות
בגני הילדים, דיונים מיוחדים בנושא ההתנהגות הבטיחותית בחופשת
הקיץ ובשעות הפנאי.
בדיונים אלה יושם דגש על אחריותם של התלמידים להתנהגות
בטיחותית בעת ההליכה בדרך, בעת המשחק, ובכלל זה בחירת מקומות
בטוחים למשחק, ברכיבה על אופניים ובנסיעה ברכב פרטי, ובכלל זה
ישיבה בכיסאות מגביהים וחגירת חגורות בטיחות, וברכב ציבורי.
 
1. 
בגני החובה יושם דגש על דיונים משותפים עם ההורים לקראת המעבר
לבית-הספר ועל הצורך לבחור ביחד עם ההורים את הדרך הבטוחה
ביותר לבית-הספר ולתרגל ביחד עם ההורים את ההליכה או את הנסיעה
בדרך זו. חשוב להדגיש להורים, שבכיתה א' מומלץ ללוות את הילדים
בהליכתם אל בית הספר.
גם לתלמידים בוגרים יותר, העומדים להתחיל את לימודיהם בבית-ספר
חדש, כמו תלמידי חטיבות הביניים, מומלץ להכיר את הדרך הבטוחה
ביותר אל בית ספרם ולתרגל מראש את ההליכה ואת הנסיעה אליו.
 
2. 


את פירוט הנושאים לדיונים בכיתות ובגנים אפשר למצוא בחוזר
"הודעות ומידע"
סב/10, סעיף 3-.5.2 כמו-כן אפשר להיעזר במפקחים על החינוך
לבטיחות בדרכים ובמנחים המקצועיים במחוזות.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/10, א' סיון תשס"ג, 1 ביוני 2003