דרכי הוראה 6.
אמצעי הוראה 6.1
ההתפתחות המתמטית אצל ילדים בגיל הרך - כרזה (סג) 6.1‎-5
באגף לחינוך קדם-יסודי הופק פוסטר המייצג אלמנטים חשובים בנושא
המורכבות של שפת המספרים והיכולות של ילדים צעירים לגלות אותה.

הפוסטר הוא בגודל X5070 ס"מ, והוא מורכב מתשע אילוסטרציות:
שפת המספרים מכילה שמות.
1. 
שפת המספרים מורכבת מסימנים.
2. 
ילדים מבחינים במערכות סמלים עוד לפני שהם מגלים שליטה בהם.
3. 
טעויות של ילדים מעידות על חיפוש משמעות.
4. 
לסביבה החברתית והתרבותית יש השפעה על למידה של ילדים צעירים.
5. 
הספירה היא קביעת שמות המספרים ואמירתם לפי סדר מוסכם.
6. 
לוחות זמן מאפשרים תכנון, מעקב ותיעוד.
7. 
הדיאגרמה מאפשרת לקבל מידע שלא היה מתקבל על ידי הצגת הנתונים
בדרך שונה.
8. 
הכרת ארגון המספרים במבנה העשרוני חשובה להבנת פעולות החשבון
בהמשך הדרך.
 
9. 
הפוסטר משמש להדרכה בהשתלמויות ולהצגת הנעשה בתחום המתמטיקה
בגיל הרך בפני גורמים שונים.
באגף לחינוך קדם-יסודי מצוי מספר מצומצם של פוסטרים לחלוקה. לפרטים
נוספים אפשר לפנות אל הגב' ענת סלע, מפקחת ארצית למדע ולטכנולוגיה בגיל
הרך, רח' השלושה 2, ת"א, דוא"ל .anatse@int.gov.il יש לציין לאיזו
מטרה הפוסטר מבוקש.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/10, א' סיון תשס"ג, 1 ביוני 2003