חוזר זה מבוטל
אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
ילקוט התלמיד 2.2‎-29
 
1 בספטמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


ילקוט איכותי ותקני והקפדה על אופן נשיאתו הם ערובה לשמירה על בריאות
גבם של התלמידים ולמניעת נזקים לאורך זמן.
התקן הישראלי המתייחס לילקוט התלמיד בבית-הספר היסודי כולל בין
השאר הנחיות אלו:
על מבנה הילקוט לאפשר את התאמתו למרכז גבו של התלמיד.
 
1. 
לכל ילקוט יצורף עלון הסברה בדבר תכולתו והשימוש הנכון בו.
 
2. 
כל ילקוט יסומן בעברית, בסימן ברור ובר קיימא, שיכלול את שם
היצרן או היבואן ואת ארץ הייצור.
 
3. 
לא יהיו בילקוט חלקים שילחצו על חלק כלשהו של גוף התלמיד.
 
4. 
גב הילקוט יהיה קשיח ומרופד וימנע את לחיצת התכולה על גב התלמיד.
 
5. 
כתפיות הילקוט צריכות להיות מרופדות. אורך הכתפיות ורצועת
המותן, אם היא קיימת, יהיה ניתן לשינוי, לצורך התאמה לגוף התלמיד.
 
6. 
ידיות הילקוט תהיינה חלקות, נוחות לאחיזה וללא שקעים, בליטות או
פינות חדות.
 
7. 
אופן השימוש הנכון בילקוט  8. 
נשיאה נכונה של ילקוט היא על הגב, תוך שימוש בשתי הכתפיות
ליציבה ולנוחיות.
 
8.1   
משקל הילקוט, לרבות תכולתו, חייב להיות מותאם למבנה גופו
ולחוסנו של התלמיד, ולא יעלה על 15% ממשקל הילד. מומלץ
שמשקל הילקוט לרבות תכולתו לתלמידי הכיתות הנמוכות יהיה
קטן יותר.  
8.2   
אין להניח בחלק הילקוט הפונה אל גב התלמיד דברים בולטים,
העלולים לגרום לפגיעה.
 
8.3   
יש להדק את הכתפיות ואת המותנית על ידי שינוי אורכן
ולהתאימן למבנה הגוף באופן שרוב שטחו של גב הילקוט יהיה
צמוד לגב התלמיד.
 
8.4   
יש להסביר להורים שאין לשים בילקוט התלמיד דברים שאין
צורך בהם ביום הלימודים.
 
8.5   
יש לארגן את מערך הלמידה באופן שהתלמידים לא יידרשו להביא
פריטים מיותרים ולשאת משקל עודף של ספרים ומחברות
בילקוט.
 
8.6   
יש להתארגן בשיתוף עם ועד ההורים והרשות המקומית להתקנת
תאים לאחסון ספרים ואבזרים בבית הספר.
 
8.7   
המפקחים, מנהלי בתי הספר, המורים וההורים נקראים לפעול להגברת
המודעות לנזק הבריאותי העלול להיגרם כתוצאה מנשיאת ילקוט בעל משקל
כבד.


בכל שאלה יש לפנות אל המפקחת על הבריאות במשרדנו,
הגב' עירית ליבנה, טל' 02‎-5603451.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/1(א), כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002