הוראה זו מבוטלת
למעבר להוראה המעודכנת
אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
אישורים רפואיים על היעדרות מלימודים 2.2?-30
 
1 בספטמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


לאחר היעדרות תלמידים מבית-הספר והגן בשל בריאות לקויה, מחלה, פציעה
או פגיעה יש צורך בהמצאת אישור כדלקמן:
על היעדרות של עד ארבעה ימים יש להמציא אישור מההורים שבו
תפורט סיבת ההיעדרות.
 
1. 
על היעדרות של חמישה ימים ומעלה יש להמציא אישור מרופא משפחה
או מרופא ילדים.
 
2. 
נושא המצאת האישור הרפואי תואם עם מנהל האגף לרפואה כללית במשרד
הבריאות.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפקחת על תחום הבריאות
במשרדנו,
הגב' עירית ליבנה, טל' 02?-5603451.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/1(א), כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002