בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
ביטחון 5.3
נוהלי ביטחון בבתי הספר - הביטחון בטיולים ובפעילות
חוץ-בית-ספרית
5.3‎-25
 
1 בספטמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיפים
6.2‎-1 עד
6.2‎-13 בחוזר
הוראות הקבע
נט/4(ג) וכן סעיף
בחוזר6.2‎-15
ה"ק תשס/1(א),
סעיף6.2‎-16
בחוזר ה"ק
תשס/2(א) וסעיף
בחוזר6.2‎-17
ה"ק תשס/5(א)
 
  מטרת הפרסום  


הוראות חירום לזמנים מיוחדים
סעיף 5.3‎-25 מכיל את הוראות הקבע לביטחון בטיולים ובפעילות
חוץ-בית-ספרית. בעקבות המצב הביטחוני בזמן הוצאת החוזר ניתנו הנחיות
מחמירות המפורטות בהוראות המיוחדות שלהלן. הוראות מיוחדות אלה
מחליפות באופן זמני את ההוראות בפרק 3 של סעיף 5.3‎-25, העוסק
ב"דרישות כוחות הביטחון לליווי חמוש בטיולים". עם שינוי מצב החירום
המיוחד תבוטלנה ההוראות המיוחדות, וההנחיות בפרק 3 תוחזרנה לתוקפן.
הודעה על כך תפורסם בחוזר המנכ"ל.
להלן ההוראות המיוחדות:
משרד החינוך מדגיש את הצורך בהמשך קיום שגרת הלימודים, ובכלל
זה קיום הטיולים בהתאם לתכנון וללוחות הזמנים שנקבעו. יחד עם
זאת, האירועים הביטחוניים העוברים עלינו בימים אלה מחייבים
חשיבה מיוחדת ונוספת לפני כל יציאה לפעילויות בשטח. עלינו לבחון
את רמת הביטחון שביכולתנו להעניק לתלמידים ולמורים בעת שהותם
מחוץ לכותלי מוסד החינוך בדגש על פעילות מטעם מערכת החינוך.
להלן הנחיות הצבא והמשטרה בגזרותיהם, כמתחייב מהערכות מצב
ומאירועים בשטח.
 
1. 
בערב שלפני כל יציאה לטיול מומלץ לוודא עם "חדר המצב לטיולים"
אם יש שינוי בהנחיות הכלליות והמיוחדות לאזור הטיול המתוכנן.
 
2. 
אזורי יהודה, שומרון ועזה  3. 
כל פעילות מחוץ ליישובים באזורי יהודה, שומרון, בקעת הירדן,
צפון מדבר יהודה וחבל עזה אסורה.
 
א.   
הכניסה לפארק קנדה (לטרון) מותרת אך ורק בכניסה מכביש מס'
1.
 
ב.   
הנסיעה מתחום האזורים 2 ו-3 לאיו"ש וחזרה מותרת, אך היא
מותנית במילוי הדרישות האלה:
 
ג.   
קבלת אישור החטיבה באיו"ש  1)   
קבלת אישור קב"ט המועצה באיו"ש  2)   
בצירים המחייבים מיגון - נסיעה באוטובוס ממוגן נגד ירי או
אבנים
 
3)   
הימצאות 2 מלווים חמושים בנשק ארוך באוטובוס המסיע  4)   
ליווי ג'יפ בהתאם להנחיית החטיבה.  5)   
בכבישים הבאים חלה החמרה בליווי החמוש הנדרש, וחובה
שיהיו שני רובים בכל רכב:  
ד.   
כביש 1 מירושלים למעלה אדומים ולצומת אלמוג  1)   
כביש 443 ממודיעין לגבעת זאב (מחייב גם רכב ממוגן נגד
אבנים)
 
2)   
כביש 90 - כביש הבקעה - מנחל בזק (דרום עמק בית-שאן)
עד צומת נערן
 
3)   
כביש 90 מצומת אלמוג ועד עין-גדי  4)   
הכביש המחבר את יער יתיר לסוסיא.  5)   
אין בסמכות החטיבה המרחבית ומפקדיה לאשר כל טיול רגלי
מחוץ לתחום השטח המיושב.
 
ה.   
בכל כבישי יהודה ושומרון, בקעת הירדן וחבל עזה, ובכלל זה
כביש 90 - כביש הבקעה - מנחל בזק (דרום עמק בית שאן) עד
צומת אלמוג, חלה חובת נסיעה ברכב ממוגן נגד ירי.
 
ו.   
בסמכות החטיבה המרחבית בגזרתה להקל/להחמיר בהנחיות
המובאות לעיל.
 
ז.   
השינוי המהותי בהנחיות לטיולים בא לידי ביטוי באזורים 2
ו-3, שבהם מודגש הצורך בליווי חמוש בעת הטיול בשטחים
הפתוחים, כמפורט להלן
:  
4. 
אזור 3  א.   
בנסיעה מיישוב ליישוב אין צורך בתיאום ובליווי חמוש.  1)   
בטיול רגלי בתוך השטח המיושב אין צורך בתיאום ובליווי
חמוש.
 
2)   
בטיול בשטחים הפתוחים שמחוץ ליישוב, בשמורת טבע
וכדומה, חלה חובת תיאום טיול וליווי חמוש על פי המפורט
בטבלה:
 
3)   
 
סה"כ  ארוך 
חימוש
קצר 
חימוש
כמות התלמידים 
חימוש
מסלול הטיול  האזור
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
 
1
2
3
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
 
50‎-0
100‎-50
150‎-100
200‎-150
250‎-200
300‎-250
350‎-300
400‎-350
500‎-400
600‎-500
700‎-600
800‎-700
900‎-800
1000‎-900
 
מישור החוף - עכו
עד אשקלון,
מצפון לדרום
ומזרחה
עד אזור 2
 
3
 
אזור 2  ב. 
כל פעילות מחוץ ליישוב המגורים מחייבת תיאום.  1)   
נסיעה מיישוב ליישוב בתוך האזור וממנו לאזור 3 מחייבת
תיאום אך אינה מחייבת נשיאת נשק.
 
2)   
בטיול רגלי בתוך השטחים הפתוחים שמחוץ ליישוב
ובשמורות הטבע חלה חובת תיאום וליווי חמוש על פי
המפורט בטבלה:
 
3)   
 
סה"כ  ארוך 
חימוש
קצר 
חימוש
כמות התלמידים 
חימוש
מסלול הטיול  האזור
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
1
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
 
1
1
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
 
50‎-0
100‎-50
150‎-100
200‎-150
250‎-200
300‎-250
350‎-300
400‎-350
500‎-400
600‎-500
700‎-600
800‎-700
900‎-800
1000‎-900
 
הגליל העליון והתחתון,
בקעת
כנרות, בית שאן
והעמקים,
פרוזדור ירושלים ושפלת
יהודה,
קרית גת, הנגב הצפוני,
הר הנגב
והמכתשים
 
2
 
אזור 2 א' - אזור חדש שהוגדר כמרחב התפר  ג. 
נסיעה מיישוב ליישוב בתוך האזור מחייבת נשיאת נשק
(לפחות כלי נשק אחד).
 
1)   
כל פעילות מחוץ ליישוב מחייבת תיאום וליווי חמוש על פי
המפורט בטבלה שלהלן:
 
2)   
בטיול רגלי בתוך השטחים הפתוחים שמחוץ ליישוב
ובשמורות הטבע חלה חובת תיאום וליווי חמוש על פי
המפורט בטבלה:
 
3)   
 
סה"כ  ארוך 
חימוש
קצר 
חימוש
כמות התלמידים 
חימוש
מסלול הטיול  האזור
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17