אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
קו פתוח לפניות 2.6
הקו הפתוח לפניות תלמידים 2.6‎-1
"הקו הפתוח לפניות תלמידים" משמש כתובת לתלמידים ולהורים בנושא
זכויות התלמידים במערכת החינוך, מטפל במצוקות אישיות וחברתיות, מספק
מידע ומייעץ לאנשי חינוך בנושאים אלה.
"הקו הפתוח" מטפל בפניות בנושא אלימות ודרכים למניעתה, ונותן תמיכה
וסיוע רגשי לתלמידים, להורים ולאנשי חינוך במצבי חירום.
"הקו הפתוח" גם מעביר משוב - המבוסס על הפניות - לקובעי המדיניות
במשרד, לשינוי נהלים ולקבלת החלטות. ב"קו" עובדים יועצים חינוכיים
המחויבים בטיפול מקצועי יסודי ומהיר ובסודיות לפונה.
בימים אלה פתח "הקו" ערוץ נוסף לשירות הפונים אליו - אתר אינטרנט חדש,
ובו פרטים על מהותו, אמנת השירות שלו, אמנות בינלאומיות וחוקים
הקשורים לזכויות הילד והתלמיד. כמו כן מצוי באתר הספר "נהלים
בבית-הספר - זכויות וחובות: מורים, תלמידים והורים" - קובץ נהלים
והוראות מתוך חוזרי מנכ"ל הקשורים לחיים בבית-הספר, וכל המעוניין יכול
למצוא בספר את הנחוץ לו.
נוסף גם מספר טלפון מקוצר, 6552* (שלוחה 5) למוקד הארצי, לפניות במקרי אלימות ובמצבי
חירום.


כתובת האתר: www.education.gov.il/kav patuach , טל'
02‎-5602538/9,
פקס' 02‎-5603754, טל' לחיוג חינם: 222‎-003‎-1800,
מספר טל' מקוצר: 6552* (שלוחה 5) למוקד הארצי. אפשר להשאיר הודעה לאחר שעות
העבודה במענה הקולי.
פנייה טלפונית נענית בו ביום.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002