ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש ספטמבר 3.5‎-1
ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שישי, שבת וראשון,
כ"ט באלול התשס"ב ו-א'-ב' בתשרי התשס"ג, 8‎-6 בספטמבר 2002.
הלימודים יתחדשו ביום שני, ג' בתשרי התשס"ג, 9 בספטמבר 2002,
בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה (לתשומת לב: ביום זה חל
צום גדליה; במוסדות שצמים בהם יסתיימו הלימודים לאחר 5 שעות).
 
1. 
יום הכיפורים: ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, הימים ראשון
ושני, ט'-י' בתשרי התשס"ג, 16‎-15 בספטמבר 2002. הלימודים
יתחדשו ביום שלישי, י"א בתשרי התשס"ג, 17 בספטמבר 2002, בשעה
הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
2. 
סוכות: ערב סוכות, כל ימי החג ואסרו חג, מיום שישי, י"ד בתשרי
התשס"ג, 20 בספטמבר 2002, עד יום ראשון, כ"ג בתשרי התשס"ג, 29
בספטמבר 2002. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בתשרי התשס"ג,
30 בספטמבר 2002, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
3. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002