ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
3.6‎-1
1. "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
המינהל לתקשוב ולמערכות מידע
באתר אפשר למצוא הנחיות לדיווח מצבת התלמידים לשנת התשס"ג, לבתי
הספר היסודיים ולחטיבות הביניים.


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/moe/klali/matzevet.htm .


משרד החינוך מקיים, באמצעות המינהל לתקשוב ולמערכות מידע, שירותי
הפקת עיבודי מידע/נתונים לגורמי חוץ - בכפיפות לחוק הגנת הפרטיות
ולתקנות לאבטחת מידע.


המידע מופק למבקשים במחירי העלויות (עלות זמן מחשב, טיפול
בשינוע ועלות
הפלט). המחירון המעודכן (2002) מתפרסם באתר בכתובת זו:
http://www.education.gov.il/moe/mihshuv/mehiron.htm .


2. אתרי היחידות
מינהלת מנב"ס וקישורים
בחודש מאי התקיים כנס וירטואלי שלישי בנושא "קבלת החלטות בדרך
הנכונה - המנב"ס והמנבסון לשירותך", וההיענות הייתה רבה.
 
2.1 


את סיכום הכנס אפשר למצוא בכתובת זו:
http://www.education.gov/il/manbas/k virtual3.htm .


כמו כן נוספו באתר חומרים רבים: פדגוגיה במנב"ס ובמנבסון, נוהלי
עבודה לתחילת שנה (קבצים מעודכנים), משלוחית, מדריך למשתמש
במערכת המנב"ס לגרסה 2.5, אפשרות להורדה של ערכות התקנה
ועדכון של המנבסון 2.5, מידע על חיבור בתי ספר לאינטרנט באמצעות
ADSL טופס דינמי למילוי דרך האתר לבקשת גמול מנב"ס למזכירה ועוד
ועוד...
 
 


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/manbas .


נטוכימייה - אתר המפמ"ר לכימייה
האתר מיועד למורים לכימייה ולכל המתעניין בלימודי הכימייה
בחטיבה העליונה. באתר:
 
2.2 
מידע בנושא תכניות הלימודים השונות, חומרי למידה (ספרי לימוד
ועוד) וכלי הוראה והערכה
 
א.   
חוזר המפמ"ר ודיווח על פעילויות שנתיות בתחום הדעת. במסגרת
האתר מתקיים דיון פעיל בין מורים בנושאים שונים.
 
ב.   


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/netochem .


הקו הפתוח
באתר הקו הפתוח מאגר מידע בנושא נהלים בבית הספר - זכויות
וחובות מורים, תלמידים והורים בנושאים שונים: למידה וחינוך, ערכים
חברתיים, התנהגות, יחסי בית הספר וההורים ועוד.
 
2.3 


_http://www.education.gov.il/kav
כתובת האתר: patuach/tochen.htm
.


חדש ב"אוח": אתר האגף להשתלמות ולהדרכה לעו"ה
באתר נהלים וטפסים שימושיים בנושאי השתלמויות ומענקים (שכר
לימוד ושעות) לעובדי הוראה.
 
2.4 hadracha"<http://www.education.gov.il/hishtalmut_hadrachaלשכת המדען הראשי
באתר מוצגת רשימה מלאה של המחקרים היישומיים שהיו בשלבי
תכנון וביצוע בהתשס"ב. כמו כן ממשיכים להתפרסם דוחות מחקר
רבים בקטגוריה "מחקר ופיתוח בלשכה", יחד עם פרסום קולות קוראים
למחקרים חדשים.
 
2.5 


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/scientist .


מינהלת הטיולים
באתר התווספו יותר מ-200 הצעות למסלולי טיולים במהלך השנה (עם
פירוט דרגת הקושי, אוכלוסיית הגיל וכד'), ובכלל זה מפות.
בקטגוריה חדשה, "למידה מחוץ לביה"ס", אפשר למצוא עקרונות
וכללים וכן מידע בנוגע להכשרת רכז טיולים ללמידה מחוץ לבית הספר.
 
2.6 


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tiyulim .


עיצובים חדשים לאגף לתרבות תורנית ולאגף שח"ר
שני האתרים הוותיקים עוצבו מחדש.
 
2.7 


כתובת אתר האגף לתרבות תורנית:
http://www.education.gov.il/toranit ;
כתובת אתר שח"ר - האגף לשירותי חינוך ורווחה:
http://www.education.gov.il/shachar .


האגף לתכניות לימודים
באתר האינטרנט של האגף לתכניות לימודים מתפרסמות שתי
תכניות לימודים:
 
2.8 
תכנית הלימודים בפיזיקה לחטיבה העליונה 3 י"ל, בכתובת זו:
 
-   


_http:/www.education.gov.il/tochniyot
limudim/physics/tochnit_ind.htm
תכנית הלימודים בחינוך גופני לחטיבה העליונה, בכתובת זו:
 
-   


_http://www.education.gov.il/tochniyot .
limudim/gufani
האגף לחינוך קדם-יסודי
חדש באתר האגף  
2.9 
רב-שיח לפתיחת שנת הלימודים התשס"ג: ה"גולשים"
מוזמנים לשאול שאלות, לברר נושאים הקשורים בפתיחת שנת
הלימודים החדשה ולשתף את חבריהם בתחושות ובהתרגשויות
של הימים הראשונים בגן.
 
א.   


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/preschool/forum.htm .מילון מונחים: במילון פירוש למונחים, להגדרות ולמושגים
מתחום החינוך לגיל הרך.
 
ב.   


http://www.education.gov.il/preschool
כתובת האתר: milon_ind.htm/
מאגר טפסים לשירות הגננת.
 
ג.   


http://www.education.gov.il/preschool
כתובת האתר: m_tfasim.htm/

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002