ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
תוכנת מנב"ס 3.6‎-3
המינהל לתקשוב ולמערכות מידע במשרד החינוך פיתח מערכת מנב"ס (מינהל
בית ספרי) התומכת בשפה העברית ובשפה הערבית. המערכת פועלת בסביבת
"חלונות", ונמצאת כיום בשימוש של כ-2,200 בתי ספר הפזורים ברחבי
המדינה מכל המגזרים ומכל שלבי החינוך.
מערכת זו היא מערכת המנב"ס היחידה הממומנת ונתמכת על ידי משרד
החינוך, הרואה בה כלי ניהול איכותי להנהלת בית הספר וכלי לניהול קשרי
מידע בין בתי הספר, המשרד, הרשויות ובעלויות החינוך.
מערכת המנב"ס מאגדת בתוכה את הנתונים המינהליים (נתוני המוסד,
התלמידים והעובדים) והפדגוגיים (נתוני הערכות של הישגים לימודיים,
בחינוך בגרות, נתוני התנהגות, הליכות, הצטיינות ועוד) של בית הספר,
ומאפשרת את ניהול ההוראה וקבלת החלטות תוך התאמה לתפיסות חינוך
והערכה מגוונות.
כעזר למורה לקבלת החלטות הנוגעות לתהליכי ההוראה והלמידה של
תלמידיו נבנתה תוכנת המנבסון, שהיא מעין "מיני מנב"ס" המיועדת להתקנה
בביתו של המורה או במחשב שהוקצה לכך בבית הספר. בתוכנה זו המורה
מזין אירועי הערכה, ציונים ואירועי משמעת לקבוצות הלימוד שלו, ומפיק
דוחות סטטיסטיים למיניהם. תוכנת המנבסון נמצאת כיום בשימוש אצל אלפי
מורים.
התקנת התוכנה, ההדרכה לשימוש בה ותמיכה שוטפת בתפעולה ניתנים על
ידי 3 זכייני שירות: החברה לאוטומציה, חברת מל"ם וחברת מרטנס הופמן.
בתהליך ההטמעה של המערכת בבית הספר תומכים מנחים ממינהלת מנב"ס
וקישורים המלווים את בית הספר בהחדרת המערכת לתהליכי הניהול
הפדגוגי ובשימוש במערכת כחלק מההתרחבות הארגונית של בית הספר. עד
כה ניתנה הנחיה לכ-1,100 בתי ספר בכל רחבי הארץ.
בתאריך 28.4.02 נמסרה גרסה 2.5 של תוכנת המנב"ס להפצה לזכייני שירות
מנב"ס הכוללת את תוכנת המנב"ס, את תוכנת המנבסון ומודול חדש - מודול
ביטחון, תיעוד, עזרה, הוראות התקנה ומפרט שינויים.
במודול האדמיניסטרטיבי הושם דגש על ניהול נתוני העסקת מורים, על
רישום תלמידי חוץ ועל שיפור הממשקים בין בית הספר למשרד ובין שלבי
החינוך בבתי ספר שונים. במודול הפדגוגי שופר תהליך ההערכה בהתאם
לתפיסה של חלופות בהערכה, וניתן מענה להצגת נתונים מרוכזת למנהל בית
הספר. במנבסון נוספו כלים למחנך הכיתה ולמורה המקצועי, לשיפור הניהול
של ההוראה/למידה על ידי המורה.
כמו כן שופרו התהליך של שיבוץ התלמיד לקבוצות הלימוד והתהליך של
התקנת המנב"ס והמנבסון באמצעות ערכה ידידותית הן לזכיין השירות והן
למורה.
מודול ביטחון במנב"ס
זהו מודול חדש, התומך בתהליכי העבודה של העב"ט (עוזר הביטחון הבית
ספרי) ומטפל ברישום ובמעקב של נתונים בנושא ביטחון שוטף ושעת חירום.
המודול כולל ערכת טפסים הדרושים לעב"ט בעבודתו ומשמש תיק ביטחון
מוסדי ממוחשב בבית הספר.

רשימה מפורטת של תכולת השינויים בגרסה 2.5 נמסרה לזכיינים ומפורסמת
באתר האינטרנט של מינהל המנב"ס והקישורים,
www.education.gov.il/manbas .


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מינהלת המנב"ס והקישורים,
טל' 03‎-9298150, דוא"ל manbas@inter.net.il . למשרד
הקב"ט הארצי
אפשר לפנות בטל' 02‎-5602234.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002