חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
הכנה לצה"ל 7.1
מסלולי שירות צבאי וקהילתי יוקרתיים לבני נוער בעלי
נכויות פיזיות או לקויות חושים
7.1‎-1
משרד החינוך ועמותת "אתגרים" הגיעו להסדר עם אגף כוח אדם בצה"ל ועם
אגף הנוער והנח"ל במשרד הביטחון בדבר פתיחת מסלולי שירות טרום-צבאי
ושירות צבאי לבני נוער בעלי מגבלות.
מטרות התכנית
מתן הזדמנות שווה לבני נוער בעלי נכויות והרחבת מגוון הבחירה
שלהם בשירות הצבאי
 
1. 
טיפוח מנהיגות ומצוינות חברתית בקרב בני נוער בעלי נכויות.
 
2. 
אוכלוסיית היעד
תלמידי כיתות י"א-י"ב בחינוך הרגיל בעלי מוגבלויות פיזיות או לקויות
חושים שקיבלו פטור מהשירות הצבאי.
המסלולים המוצעים - לבוגרי כיתות י"ב
טרום שירות
1. שנת שירות בקהילה
2. מכינות קדם-צבאיות לפיתוח מנהיגות חברתית
 
א. 
שירות צבאי
1. גרעיני נח"ל אתגרי
2. מורות/מורים חיילים
3. מדריכי גדנ"ע מרחביים.
 
ב. 
קורסי ההכנה לכל המסלולים בהתשס"ג יחלו לתלמידי כיתות י"א בכל הארץ
לאחר קבלת צו ההתייצבות הראשון בלשכת הגיוס. הקורסים יבוצעו על-ידי
עמותת "אגרים".
מסלול ראשון של קורס "אתגרים" קדם-צבאי להקמת גרעין נח"ל אתגרי
קהילתי ייפתח בחודש דצמבר 2002. המיון והגיבושים יתקיימו בחודשים
ספטמבר-נובמבר 2002.
המועמדים למחזור הראשון הם תלמידי כיתות י"ב שקיבלו פטור משירות
צבאי.
מנהלי בתי הספר מתבקשים להעביר מידע זה לבני נוער בחטיבה העליונה
המשולבים בבתי הספר.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל עמותת "אתגרים", רח' רבניצקי 7,
תל אביב.
המען למכתבים: ת"ד 53169, תל אביב 65131, טל'
03‎-5613585,
פקס' 03‎-5613586, דוא"ל etgarim@etgarim.org ,
אינטרנט www.etgarim.org .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002