תכניות לימודים 9.
דמוקרטיה ודו-קיום 9.2
רשימת המוסדות המאושרים לחינוך לדמוקרטיה ולדו-קיום 9.2‎-1
להלן רשימת המוסדות המאושרים על ידי משרדנו לפעול במערכת החינוך
בנושאים הקשורים לחינוך לדמוקרטיה ולדו-קיום:
1. חבצלת - מוסדות תרבות וחינוך
2. מרכז יעקב הרצוג
3. סובלנות
4. מוזיאון יהדות איטליה
5. מוסדות להשכלה גבוהה
6. חוג השכל הישר
7. מכללת אורנים
8. עושים ציונות
9. מכללה ללימודי השריעה והאסלאם
10. מוזיאון ארצות המקרא
11. מכון יהודי-ערבי שליד ההסתדרות בבית ברל
12. מרכז לטכנולוגיה חינוכית
13. מוזיאון ארכיאולוגי עין-דור
14. מרכז קהילתי יהודי ערבי, עכו
15. קהילה
16. סנונית
17. אולפן עקיבא
18. מכון ון-ליר
19. המכון לחינוך דמוקרטי בחדרה
20. מרחבים
21. מדרשת אדם
22. מכללת אחוה
23. אפשר אחרת
24. אל עמי, ירושלים
25. אגודת מלי"ץ
26. בית מדרש לתורה ולהוראה אלון מורה
27. אגודת יאנוש קורצ'אק
28. בית לוחמי הגיטאות
29. עמותה לקידום התיאטרון ביפו
30. בית הגפן
31. עמותת תיקון
32. גשר
33. האגודה להבנה בינדתית בישראל
34. המעגל השלישי
35. העמותה לקידום חינוך הומניסטי בישראל
36. מוחות
37. המועצה הלאומית לקידום ערכי שלטון החוק והדמוקרטיה
38. מנור כברי
39. המרכז למחקר ערביי ישראל
40. שומרי משפט
41. סדאקה - רעות למען דו-קיום בישראל
42. עמותת ילדי השלום
43. רשת אמי"ת
44. רשת אורט
45. רשת עמל
46. יסודות
47. מוזיאון פעיל עין-יעל
48. בית יגאל אלון
49. בית מורשה
50. בית"ר - הנהגה עולמית
51. ידידי הבית הפתוח, רמלה
52. מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ
53. מעלה - העמותה ללימודי תקשורת
54. המרכז הבינלאומי לשלום במזרח התיכון
55. מרכז ישיבות בני עקיבא
56. ניסן - מנהיגות צעירה
57. ניצני שלום
58. סיכוי
59. סמינר אפעל
60. ראש פינה למען שילוב
61. שמש לאחווה ודו-קיום בין יהודים לערבים בגליל
62. בסוד שיח
63. מחניים
64. מפגש
65. מוזיאון מגדל דוד
66. המרכז לחקר החברה הערבית בישראל
67. רשת צביה
68. רשת אמונה
69. קרן טל חיים
70. התנועה המסורתית
71. האגודה לזכות הציבור לדעת.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' ציפי לביא, מפקחת ארצית במטה
שנהר-קרמניצר,
טל' 02‎-5603537.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002