תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
שנה להירצחו של השר רחבעם זאבי ז"ל 9.4‎-2
ביום א', ל' בתשרי התשס"ג, 6.10.02, יחול יום השנה להירצחו של השר
רחבעם זאבי ז"ל.
לקראת מועד זה ראוי ומומלץ להקדיש שעת מחנך או כל מסגרת לימודית
אחרת לציון אבני הדרך במפעל הציוני שבהם שזורה עשייתו ותרומתו של
רחבעם זאבי ז"ל להשגת המטרה הלאומית.
בימים אלה של קושי ביטחוני יוצק הדיון ההיסטורי במורשת הקרב חיבור
עמוק לתהליך ביסוסה של מדינת ישראל כמדינה יהודית עצמאית וכבית
לאומי ליהדות כולה.


חומר רקע אפשר לקבל מנציגי מינהל החברה והנוער במטה
משרד החינוך ובמחוזות השונים, וכן באתר המינהל:
odedco@int.gov.il .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002