תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
תחרות אתגרית, "מפת אוצרות המחר", להכרת הארץ 9.4‎-3
המזכירות הפדגוגית מקיימת אתגר-חידות מקורי שבסיסו מפת ישראל והאזור
ששונו בה שמות המקומות - "מפת אוצרות המחר" - כדי לעודד את המפגש
ואת ההיכרות עם מקומות, עם אישים, עם ערכים ועם אירועים בארצנו.
זהו משחק משימות מלהיב בשיטת "הפעלת חמיצר". קהל היעד הוא תלמידי
חטיבת הביניים ובתי הספר היסודיים בכל מערכת החינוך.
במהלך חודש אוגוסט נשלח לבתי הספר מכתב המפרט את תוכן הפרויקט ואת
מהותו. בית ספר שלא קיבל את המכתב והמעוניין בפרטים יפנה אל מזכירות
מטה שנהר-קרמניצר במשרד החינוך, ירושלים, אל הגב' מרטין איגנה, טל'
02‎-5603537, פקס' 02‎-5602883. ההרשמה היא על גבי הטופס שצורף
למכתב.


בשאלות אפשר לפנות אל הרפרנטיות של מטה שנהר-קרמניצר,
כמפורט במכתב
שנשלח לבתי הספר, ואל מר ירון צלח, רכז הפרויקט, דוא"ל
Yaron@gdc.org.il .


מנהלי בתי הספר מתבקשים לעודד את התלמידים לקחת חלק בתחרות.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002