ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
3.6‎-5
1. "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
יום הזיכרון ליצחק רבין:
באתר הזיכרון ליצחק רבין אפשר למצוא קווים
לדמותו, קטעי עיון ומקורות בנושא "סובלנות ומחלוקת" וכן קישורים לאתרי
הנצחה שונים.


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/moe/hagut/rabin.htm .


2. אתרי היחידות
המינהל להכשרה, להשתלמות ולהדרכה של עובדי הוראה:
האתר משמש מרכז מידע לעובדי הוראה בנושאי הדרכה, מידע על
לימודים המתקיימים במוסדות להכשרת עובדי הוראה ועל קורסים
לעובדי הוראה בכירים ועוד.
 
2.1 
כתובת האתר: http://www.education.gov.il/hishtalmuyot .


אגף הבחינות - מערכת שאלוני בגרות: באתר אגף הבחינות מופיעה
מערכת שאלוני בגרות. המערכת תציג את שאלוני הבגרות ממועד קיץ
התשס"א, ובעתיד יוצגו בה גם שאלונים ממועדים נוספים.
המערכת מאפשרת לאתר את השאלון הרצוי באמצעות חיפוש על פי שם
השאלון וסמלו, שם המקצוע, הנתיב - אקסטרני/אינטרני - והמגזר.
 
2.2 


הפנייה למערכת מאתר אגף הבחינות:
http://www.education.gov.il/exams .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/2, כ"ה תשרי תשס"ג, 1 באוקטובר 2002