דרכי הוראה 6.
אמצעי הוראה 6.1
סרט הדרכה למורים במתמטיקה בביה"ס היסודי 6.1‎-1
יצאה לאור קלטת וידיאו, ובה סרט הדרכה למורים בנושא "פירוק והרכבה
של מצולעים - משימת חקר בקבוצות הטרוגניות", שפותח על ידי צוות
המתמטיקה באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים.
מטרת הסרט להדגים את האפשרות של למידה בדרך של חקר בקבוצה
הטרוגנית בראשית בית הספר היסודי. הסרט מתעד פעילות חקר בנושא
מצולעים בכיתה ב' בקבוצות הטרוגניות, ומודגמים בו היבטים עיקריים של
משימות חקר.
הקלטת מופצת על ידי אגף המרכזים הפדגוגיים ומרכזי המורים (אגף
מרכזי פסגה), רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, טל' 02‎-5601444/5,
ומחירה 30 שקלים. המעוניינים להזמין את הקלטת יפנו אל המרכזים
הפדגוגיים לפי הכתובת שלעיל ויצרפו להזמנה המחאה על סך 30 ש"ח,
לפקודת משרד החינוך, המרכזים הפדגוגיים. הקלטת תישלח בדואר
לאחר קבלת ההזמנה והתשלום.


לבירורים נוספים: טל' 02‎-5601354 או 02‎-5601351, פקס'
02‎-5601356.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/2, כ"ה תשרי תשס"ג, 1 באוקטובר 2002