חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
תחרויות 7.12
תחרות עבודות מחקר בנושא המים 7.12‎-3
זו השנה השנייה שנערכת בישראל תחרות עבודות מחקר בנושא המים.
התחרות נערכת בארגונה ובחסותה של הפקולטה להנדסה באוניברסיטת ת"א
ובשיתוף הפיקוח המרכז על מדעי החיים והחקלאות ולימודי הסביבה
במשרדנו.
תוצאות התחרות לשנת התש"ס
הוגשו לתחרות 9 עבודות מבתי ספר שונים.
במקום הראשון זכתה עבודת מחקר בנושא "תהליכי טיהור בנחל
שורק". העבודה הוכנה על ידי שלושה תלמידים מבית הספר התיכון
ע"ש בויאר בירושלים, בהדרכת המורה הגב' שפרה כץ. שלושת
התלמידים נסעו לשבדיה לתחרות הבינלאומית שהתקיימה בחודש
אוגוסט.
במקום השני זכו עבודות של שלושה תלמידים מבית הספר התיכון
האזורי בעין גדי. העבודות עסקו בשיטות שונות של טיהור מים.
הפרס למקום השני היה 1000 דולר.
 
1. 
הרשמה לתחרות לשנת הלימודים התשס"א
נושאי המחקר הם בתחום הרחב של מקורות המים ושימורם.
רשאים להגיש עבודות מחקר תלמידים מבתי ספר תיכוניים עד גיל 20.
אפשר גם להגיש עבודה שהוכנה כעבודת גמר, כביוטופ, כפרויקט אישי,
כאקוטופ, שהוכנה במהלך שנת התשס"א או שהתסיימה בסוף שנת
התש"ס.
תלמיד או בית ספר המעוניינים להשתתף בתחרות מתבקשים להודיע על
כך בכתב למר ישראל ויסנשטרן, מפמ"ר מדעי החיים והחקלאות
ולימודי הסביבה, משרד החינוך, רח' השלושה 2, תל-אביב.
ההודעה תכלול פרטים אלו: שם התלמיד, שם בית הספר וכתובתו,
מספרי הטלפון של התלמיד ושל בית הספר ונושא המחקר.
את העבודה הגמורה יש למסור עד סוף חדש מרס 2001 לגב' ורדה
שמואלביץ, המנהלת האדמיניסטרטיבית של התחרות, הפקולטה
להנדסה, אוניברסיטת תל-אביב 78699, טל' 03‎-6408930, פקס'
03‎-6407331.
העבודות תיבדקנה על ידי ועדה ארצית בראשות פרופ' גדעון דגן
מהפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל-אביב.
פרסים: העבודה שתזכה במקום הראשון תתורגם לאנגלית, והתלמיד
ייסע בחודש אוגוסט 2001 לתחרות הבינלאומית בשבדיה כנציג מדינת
ישראל. הפרס השני הוא 1000 דולר.
אפשר לקבל סיוע בהנחיה ובייעוץ בעבודות המחקר בתיאום עם הגב'
ורדה שמואלביץ.
 
2. 


פרטים נוספים אפשר לקבל מהגב' ורדה שמואלביץ, טל'
03‎-6408930,
פקס' 03‎-6407334, וממר ישראל וייסנשטרן, טל' 03‎-6898829
ו-052‎-658726.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/2, כ"ה תשרי תשס"ג, 1 באוקטובר 2002