חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
התנדבות 7.2
ימי התרמה ארציים בהשתתפות תלמידים לשנת התשס"ג 7.2‎-1


ת"א     ת"א   63458  

מס' הטלפון  הכתובת  תאריך יום  שם העמותה 
      ההתרמה   
03‎-5721616  רביבים 7, גבעתיים  ח' במרחשוון
התשס"ג,
 
האגודה למלחמה
בסרטן
 
      14.10.02   
03‎-5372270  המסגר 18, ת"א  ו' בכסלו התשס"ג,  ניצ"ן 
      11.11.02   
03‎-6994777  רידינג 23, רמת אביב    מיח"א 
03‎-5715656  פליטי הספר 30, ת"א    שמע 
03‎-7303355  שד' יד לבנים 13,
  אח"א 
03‎-6311595  יפתח 16, ת"א
67314
 
  המכון לקידום החירש
03‎-7390092  שד' יד לבנים 13,
  המרכז לחירש-עיוור 
03‎-7915537  רח' חכמי 10, ת"א  ז' בטבת התשס"ג,  המרכז לעיוור
בישראל
 
   67778  12.12.02   
03‎-5248141  גורדון 9, ת"א
ה' בשבט התשס"ג,  איל"ן 
      8.1.03   
       
ת"א   התשס"ג,  

מס' הטלפון  הכתובת  תאריך יום  שם העמותה 
      ההתרמה   
03‎-6470049  סלוניקי 7, נאות  ג' באדר א', התשס"ג,  על"ם 
   אפקה, ת"א  5.2.03   
03‎-6475075  פנחס רוזן 64, ת"א    המועצה לילד
החוסה
 
03‎-6203141  הנביאים 36, ת"א    אגודת יד ביד 
03‎-5100180  רמב"ם 9, ת"א    אל"י 
03‎-6126120  הבונים 3, רמת גן  א' באדר ב' התשס"ג,  אלו"ט 
      5.3.03   
03‎-5160171  שד' רוטשילד 10,
  סוכרת נעורים 
03‎-7662222  פנחס רוזן 69, ת"א  כ"ט באדר ב'
אקי"ם 
      2.4.03   
03‎-6702323  קריניצי 70, רמת גן    סיסטיק פיברוזיס 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/2, כ"ה תשרי תשס"ג, 1 באוקטובר 2002