תכניות לימודים 9.
שואה 9.10
"ההתנגדות היהודית בשואה - 60 שנה למרד גטו ורשה" 9.10‎-2
בחודש ניסן התשס"ג, אפריל 2003, תמלאנה 60 שנה למרד גטו ורשה. לציון
האירוע נקבע כי הנושא "ההתנגדות היהודית בשואה - 60 שנה למרד גטו
ורשה" יהיה הנושא המרכזי של יום הזיכרון לשואה ולגבורה התשס"ג ויודגש
במערכת החינוך.
מינהל החברה והנוער ומכוני השואה - "יד ושם", "בית לוחמי הגטאות",
"מורשת", "משואה", "בית טרזין" ו"יד לעד - בית העדות" - הכינו תכנית
פעולה מתואמת המציעה למורים, למדריכים ולתלמידים השתלמויות, ימי
עיון, אירועים חינוכיים, חוברות דידקטיות, פרסומים, תערוכות וסרטי וידיאו
העוסקים בנושא.
המסגרות החינוכיות תמקדנה את הפעילות החינוכית בנושא "ההתנגדות
היהודית
בשואה - 60 שנה למרד גטו ורשה" בתקופה שבין י' בטבת ל-כ"ח באדר
א', ועד י' בטבת תבוצענה פעולות היערכות והשתלמויות.
בני הנוער היוצאים למסעות לפולין ישתתפו בתכניות מיוחדות בנושא
שתתקיימנה בפולין.
מינהל החברה והנוער יקיים, בשיתוף עם מכוני השואה, ימי עיון מחוזיים
לרכזי חינוך חברתי ולמחנכים ויפיק חוברת הכוללת הצעות לפעילות ונושאים
לדיון בנושא.
מכוני השואה מציעים למערכת החינוך מגוון גדול של פעולות הדרכה,
פרסומים, תערוכות וחומרים בנושא, כדלקמן:
1. "יד ושם", רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
ב"יד ושם", רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, יקבל הנושא "ההתנגדות היהודית
בשואה - 60 שנה למרד גטו ורשה" ביטוי בערוצים שונים של פעילות ובפרט
בעבודת בית הספר המרכזי להוראת השואה. כמו כן יהיה זה הנושא המרכזי
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה התשס"ג, ובעצרת המרכזית ב"יד
ושם"
ייבחרו מדליקי המשואות כמייצגים אותנטיים של סיפור ההתנגדות
היהודית בשואה.
ליל השימורים המסורתי, ב-כ"ז בניסן, יוקדש לנושא "איזהו גיבור", וכן
המרכז הקהילתי הפתוח, המתקיים בבית הספר המרכזי להוראת השואה מדי
שנה והמיועד לתלמידים, לבני נוער ולציבור הרחב.
במהלך השנה יוצעו לבתי הספר תכניות חדשות, תערוכות וחומרי עזר רבים.
תכניות אלה תתואמנה עבור בתי הספר שיזמינו את הפעילות ותעוצבנה עמם.


לפרטים יש לפנות אל רונית, בטל' 02‎-6443632.
פרטים נוספים אפשר לקבל ב"יד ושם", טל' 02‎-6443400.


2. מוזיאון "בית לוחמי הגטאות" ע"ש יצחק קצנלסון למורשת
השואה והמרד
הפעילות במוזיאון בנושא "ההתנגדות היהודית בשואה - 60 שנה למרד גטו
ורשה" תבליט את תרומתן של התרבות הציונית והזיקה לארץ ישראל ליזמת
ההתנגדות היהודית והמרד.
יתקיימו ימי עיון וסמינרים לתלמידי החטיבה העליונה ולמורים, שיכללו סיור
בתערוכות, סדנאות, סרטי עדות ותיעוד ומונולוג של שחקנית. הפעילות תהיה
בדגש על נושאים אלו: "תנועות הנוער הציוניות - ממועדון למרד", "גטו ורשה
הלוחם - חיי יום-יום", "התנגדות ומרד", "המאבק לשמירת צלם אדם
במחנות", "מחנכים ולוחמים בגטו ורשה - יצחק קצנלסון ויאנוש קורצ'אק",
"אמנות בשואה - בין תיעוד לביטוי אישי" ו"מסע מכין במוזיאון לקראת המסע
לפולין".
פרסומים ועזרי הדרכה
"תנועות הנוער הציוניות בשואה": 2 קלטות וידיאו, "הנוער היהודי
שהיה" ו"מרד גטו וארשה", וחוברת הפעלה
 
- 
"דמויות לוחמים": 15 פוסטרים של מנהיגי המרד בגטאות
 
- 
"עקבות אדם - התנגדות יהודית בתקופת השואה": 20 פוסטרים,
32 הדפסי אמנות מתקופת השואה, כרטיסי מקורות ומדריך למורה
 
- 
"יצחק קצנלסון": 18 פוסטרים צבעוניים, חוברת מקורות וחוברת
הפעלות
 
- 

"תחת זיו כוכבי שמים - ניגונים של זיכרון": תקליטור לטקס יום
השואה
 
- 
"פני המרד": קלטת וידיאו המספרת את סיפור ההתנגדות ומרד גטו
ורשה.
 
- 


לפרטים יש לפנות אל בית לוחמי הגטאות,
ד"נ גליל מערבי www.gfh.org.il ,25220, .


3. "מורשת", בית העדות ע"ש מרדכי אנילביץ/המרכז להוראת
השואה
ב"מורשת" יתקיימו השתלמויות למורים וסמינרים לתלמידים (מכיתות
ו'-י"ב) בנושאים אלו: "וארשה היהודית לפני השואה ובמהלכה", "התנגדות,
מרד והצלה", "מלחמתן של נשים בשואה", "השתנות מושג הגבורה בזיכרון
הקולקטיבי ובתפיסה החינוכית", "זיכרון המרד והגבורה בחברה הישראלית"
ו"דמויות ואישים בגטו ורשה".
בעצרת יום השואה שתתקיים בקיבוץ יד מרדכי יקבל הנושא ביטוי מרכזי.
פרסומים ועזרי הדרכה
"ילקוט מורשת": חוברת מיוחדת העוסקת במרד גטו ורשה לאחר 60
שנה
 
- 
"איגרת לשומרים הפרטיזנים": פרסום מיוחד של מסמך נדיר מאת אבא
קובנר
 
- 
"חסיה": זיכרונותיה של לוחמת ומצילת ילדים (יצא לאור בחודש
אפריל)
 
- 
"מדריך למסייר בווארשה": הוצאה מחודשת ומעודכנת
 
- 
"מדריך למסייר בקרקוב": פרסום חדש
 
- 
"נשים לוחמות מספרות": קלטת וידיאו הכוללת עדויות של נשים שלחמו
בשואה
 
- 
"לחימתן של נשים בשואה": תערוכה ניידת.
 
- 


לפרטים יש לפנות אל מר זאב הררי, טל' 064‎-475447, או
04‎-6309244.4. "בית טרזין", קיבוץ גבעת חיים איחוד
במסגרת הנושא "ההתנגדות היהודית בשואה - 60 שנה למרד גטו ורשה"
יקיים בית טרזין פעילויות מיוחדות למורים ולתלמידים בימי עיון
ובהשתלמויות בדגש על פועלם של חברי תנועות הנוער בתקופת השואה.
אלה הנושאים המוצעים על ידי בית טרזין: "החלוץ בגטו טרזין ופועלו",
"עזרה לחברים" - מבצע של נערים בודדים, חברי 'מכבי הצעיר', לטובת
הכלל", "פרדי הירש - מחנך ציוני בגטו טרזין ובמחנה המשפחות בבירקנאו",
"האם הייתה מחתרת בגטו טרזין?", "מרד האינטלקטואלים: עיתון הנערים
וודם, האופרה קיסר אטלנטיס, הציירים המתעדים".
בימי העיון ובהשתלמויות המורים ישולבו קטעי משחק ונגינה על פי נושא
האירוע ומטרתו.


לפרטים יש להתקשר אל בית טרזין, גבעת חיים איחוד, עמק חפר
38935,
טל' 04‎-6369515, פקס' 04‎-6369793, דוא"ל:
anitabt@ghi.org.il .


5. "משואה", המכון הבין-לאומי ללימודי השואה בתל-יצחק
"משואה" תקיים ערב הוקרה של בני הנוער לחברי המחתרות, לפרטיזנים
וללוחמים היהודים בנאצים בחודש אפריל, באמפיתיאטרון של "משואה".
פרסומים ועזרי הדרכה
"שלוש שורות בהיסטוריה" - תנועות הנוער בפולין: חוברת למדריך
ולמורה, בצירוף קלטת וידיאו
 
- 
"כמו סיסמא מדור לדור" - הפרטיזנים היהודיים בימי השואה:
חוברת בצירוף קלטת וידיאו
 
- 
"החיים בצל המוות - המחתרת, הגטו והפורט התשיעי": חוברת
בצירוף קלטת וידיאו הכוללת ערכה בשפה הרוסית
 
- 
"סיפורי לוחמים בתקופת השואה": סדרת קלטות וידיאו של עדויות
לוחמים (הסדרה תראה אור בשנת התשס"ג).
 
- 


לפרטים יש לפנות אל "משואה", טל' 09‎-8999563, פקס'
09‎-8997410.


6. יד לעד" - בית העדות למורשת הציונות הדתית והשואה, ניר גלים
"יד לעד" נערך לנושא "ההתנגדות היהודית בשואה - 60 שנה למרד גטו
ורשה". המקלט של "בית עדות" יוסב לבונקר/ל"מלינה", ותתקיימנה בו פעולות
בנושא. בעשרה בטבת וב-כ"ז בניסן יתקיימו ב"בית העדות" עצרות ודיונים
בנושא "ההתנגדות היהודית והמרד".


לפרטים יש לפנות אל "יד לעד", בית העדות, ניר גלים,
טל' 08‎-8532332, פקס' 08‎-8535687.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/2, כ"ה תשרי תשס"ג, 1 באוקטובר 2002