תכניות לימודים 9.
תכניות מיוחדות 9.14
תכנית העשרה וולונטרית לבתי הספר בתחומי הכלכלה
והיזמות
9.14‎-1
לשכת רואי החשבון בישראל יוזמת תכנית העשרה לבתי הספר בתחומי
הכלכלה והיזמות. בבסיס התכנית מוצע להציג לתלמידים בכיתות ו' בבית
הספר היסודי ולתלמידי כיתות ז' בחטיבת הביניים מושגים ראשוניים על
מערכת המס. נושא היזמות העסקית מוצע לתלמידי כיתות ז' בחטיבת
הביניים ולתלמידי כיתות י"א בחטיבה העליונה.
מטרת העיסוק בנושא מערכת המס: ללמד על נחיצות מערכת המס בחיי
המשק והכלכלה, על תרומתה להקטנת פערים חברתיים ועל חשיבותה
לפעילות הממשלה והגופים השלטוניים ולהפחית את מידת ההסתייגות של
האזרח מהמערכת על ידי הכרתה.
מטרת העיסוק בנושא יזמות עסקית: להכיר את הסקטור העסקי, לפתח
מודעות יזמית בקרב בעלי הפוטנציאל ולקרב את התלמידים לעולם העסקים
על ידי הקטנת החשש ממנו ולהכרת חשיבותה ותרומתה של היזמות למשק.
מדובר ב-2‎-1 מפגשים שיינתנו במסגרת שיעורי מחנך או בכל מסגרת אחרת
שבית הספר ימצא לנכון, כגון ביום המיועד לחוגי העשרה או לשיעורי בחירה.
הנושאים המוצעים משלבים אלמנטים של חינוך לאזרחות טובה ולהיכרות
עם מערכת מושגים שלעתים ניתנת להם בציבוריות הישראלית פרשנות
לקויה.
חברי לשכת רואי החשבון ערוכים להציג את התכנית בהתנדבות. בלשכה
חברים כ-9,400 חברים בכל רחבי הארץ, ופריסה זו מאפשרת, בתיאום עם
הלשכה, להגיע לכל בית ספר בארץ על פי לוח זמנים שייקבע במשותף.


מנהלים המעוניינים לשלב יזמה מבורכת זו בתכניות העשרה או
בשיעורי מחנך
מוזמנים להתקשר ישירות אל לשכת רואי החשבון בישראל, רח' שפר
20, ת"א, ת"ד
29281, טל' 03‎-5600261 ו-03‎-5161114, פקס' 03‎-5600254
ו-03‎-5103105.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/2, כ"ה תשרי תשס"ג, 1 באוקטובר 2002