תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
היום הבינלאומי לזכויות האדם 9.4‎-4
ב-10.12.1948 התקבלה על-ידי העצרת הכללית של האו"ם "ההכרזה לכל
באי עולם בדבר זכויות האדם".
ביום ג', ה' בטבת התשס"ג, 10.12.02, תציין מערכת החינוך במדינת ישראל
זו השנה השלישית את יום זכויות האדם הבינלאומי. ציון יום זה
במוסדות החינוך הוא חלק בלתי נפרד מפעילויות עיוניות, חברתיות
ותרבותיות מתמשכות העוסקות בערכי זכויות האדם ובבניית חברה
ערכית ודמוקרטית במוסדות החינוך.
עיסוק מתמיד ורצוף בשיח הזכויות יחזק את המודעות לזכויות האדם וכן
את התפיסה המכירה בזכויותיו כפרט ובחובותיו לכבד את זכויות האחר.
ציון יום זה בכל מערכת החינוך מאפשר יצירת בסיס משותף לתהליך הלמידה
וההפנמה של שיח הזכויות, ועשוי לאחד במסריו את כל הקבוצות והפרטים
במדינת ישראל.
עלינו לעשות כל מאמץ לבנות בכל מוסד חינוכי, מגני הילדים ועד כיתות י"ב,
"תרבות בית ספרית" שכיבוד זכויות האדם וכבוד הדדי הם ממרכיביה
המשמעותיים ביותר.


לקבלת סיוע בבניית תכנית מוסדית בנושא אפשר לפנות אל נציגי
מטה
שנהר-קרמניצר ואל המדריכים במחוזות.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/2, כ"ה תשרי תשס"ג, 1 באוקטובר 2002