ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
איסור הוצאת ילדים מהגן לפני סיום יום הלימודים 3.7‎-26
 
1 בנובמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  
גן הילדים הוא מסגרת לימודית חינוכית מחייבת בסדר מתוכנן לטובתו של כל
ילד וילד. לפיכך אין להוציא ילדים מגן-הילדים לפני סיום יום הלימודים.
להלן שעות ההתחלה והסיום של הלימודים בגן:
יום לימודים בגן רגיל מתחיל בשעה 7.55 ומסתיים בשעה 13.20,
וביום שישי בשעה .12.45
 
בגן שמתקיים בו יום לימודים ארוך יום הלימודים מתחיל בשעה 7.55
ומסתיים בשעה 15.30, למעט יום בשבוע שנקבע כיום קצר ומסתיים
בשעה 13 ויום שישי שבו הלימודים מסתיימים בשעה 12.
 


בשאלות אפשר לפנות אל האגף לחינוך קדם-יסודי, טל'
03‎-6896011.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל א)3/גסשת), כ"ו מרחשוון תשס"ג, 1 בנובמבר 2002