עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
מחלת ילד - תיקון מס' 6 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל
מחלת ילד), התשס"ב-2002
8.5‎-23
 
1 באוגוסט 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  

להלן נוסח התיקון: "עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנים ונמצא בהחזקתו
הבלעדית, או שהוא הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד-הוריות,
התשנ"ב-1992, יהיה זכאי לזקוף עד 12 ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת
ילדו על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו."


בשאלות אפשר לפנות אל מר שמעון שטמפפר, הממונה על תנאי
שירות של עובדי
הוראה, טל' 02‎-5603820.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל א)3/גסשת), כ"ו מרחשוון תשס"ג, 1 בנובמבר 2002