תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
הזמנת מרצים - שמירה על איזון 9.4‎-3
 
1 בנובמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  

מנהלי בתי הספר מתבקשים לשמור על איזון בשעה שהם מזמינים הרצאות
שיש בהן כדי להשפיע על עמדות התלמידים ועל חשיבתם.
לדוגמה: בנושא השימוש בבעלי חיים לצורכי קידום הרפואה והמחקר יש
להציג בצורה מאוזנת את עמדתם של אנשי מחקר ורפואה בצד עמדתם של
אנשי עמותות העוסקות בצער בעלי חיים ומתנגדות לביצוע ניסויים בבעלי
חיים.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל א)3/גסשת), כ"ו מרחשוון תשס"ג, 1 בנובמבר 2002