ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
3.6‎-7
"אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי  1. 
מדינה בתמונות
האתר מציג תמונות של ציוני דרך בתולדות המדינה מקומה ועד
ימינו. האתר מחולק לתקופות מרכזיות בחיי המדינה: "העלייה
הגדולה", "התפתחות המדינה", "צמיחה בין מלחמות", "בצל
המחלוקת" ו"שואפים לשלום". כל תמונה מלווה בטקסט המתייחס
לנקודות המרכזיות הבאות לידי ביטוי בתמונה.
האתר מבוסס על חומרים מתוך התקליטור "הציונות בראי הזמר
והסמל" בהוצאת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים.
 
1.1   


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/medina.


תקציר דוח הוועדה לבדיקת שיטת התקצוב
באתר תקציר דוח ועדת שושני העוסקת בשינוי שיטת התקצוב של
מוסדות החינוך היסודי בישראל החל משנת הלימודים התשס"ד.
 
1.2   


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/moe/klali/doch.htm.אתרי היחידות  2. 
אתר האגף לחינוך יסודי
באתר מתפרסמות הצעות לדיון ולהפעלה בנושא "טיפוח תקשורת
בין-אישית בכיתות א'-ו'".
 
2.1   


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/yesodi/hevra_igarot.htm.


אגף הערכה ומדידה
באתר אפשר למצוא מפרטים לבחינות המיצ"ב התשס"ג.
המיצ"ב, מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית, פותח ומופעל על-ידי
אגף ההערכה והמדידה שבלשכת המנהלת הכללית. המיצ"ב הוא
כלי עבודה מרכזי בידי מנהל בית-הספר וצוותו לתכנון ולניצול
יעיל של משאבים כדי לשפר את עבודת בית-הספר.
המיצ"ב נערך בכל בית-ספר יסודי או חטיבת ביניים פעם
בשנתיים. כל בית-ספר המשתתף במיצ"ב מקבל דוח מקיף הכולל
תמונת מצב של בית-הספר.
 
2.2   


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/haaracha/mifratim.htm.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/3, כ"ו מרחשוון תשס"ג, 1 בנובמבר 2002