עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
המרכז להשתלמויות מורים במדעים ובטכנולוגיה בשלומי -
שנה"ל התשס"ג
8.2‎-2
ה"מרכז" נקבע על ידי מנכ"ל המשרד בשנת 1993 כמוסד מוביל בכל הנוגע
להשתלמויות במדעים ובטכנולוגיה, במתמטיקה ובמחשבים ליישום דוח
"מחר 98" (דוח הוועדה בראשותו של פרופ' חיים הררי).
מתקני הלימוד ב"מרכז" נבנו במגמה לאפשר קיום השתלמויות בתנאי לימוד
משופרים, משולבים באירוח מלא, ובתנאי פנימייה נוחים. חדרי הלימוד צוידו
בציוד מעבדתי ובאמצעי עזר חדישים להוראה, במחשבים ובתקשורת
שיאפשרו קיום קורסים ברמה גבוהה. לרשות המשתלמים מרכז משאבים על
שם שמחה גוטליב ז"ל, ובו מאגרי מידע כתובים וממוחשבים וחדר עיון
מרווח.
המרכז מופעל על ידי האגף להשתלמות ולהדרכת עובדי הוראה במינהל
להכשרה, השתלמות והדרכה לעובדי הוראה.
מטרות ה"מרכז"
לשמש מנוף להטמעת מדיניות המשרד לביצוע חשיפה מערכתית
מתוכננת של אוכלוסיות היעד הרלוונטיות לחידושים במדעים
ובטכנולוגיה ובמתמטיקה במגמה לאפשר תהליכי שינוי ולקצר את
הטמעתם באופן משמעותי
 
א. 
להעלות את רמת ההוראה בתחומי המדע והטכנולוגיה והמתמטיקה של
עובדי מערכת החינוך
 
ב. 
ללמד דרכי הוראה מגוונות ולהדגיש את אופן יישומן של תכניות
הלימודים במדע ובטכנולוגיה ובמתמטיקה בשדה תוך שילוב טכנולוגיות
מתקדמות בהוראתם
 
ג. 
להכשיר אוכלוסיות יעד בנושאים נבחרים בזמן קצר.
 
ד. 
הפעילות הלימודית כוללת את תחומי התוכן האלה:
רקע מדעי בתחומים הדיסציפלינריים והאינטרדיסציפלינריים של
מדע-טכנולוגיה (פיזיקה, כימייה, ביולוגיה) ומתמטיקה
 
תכניות הלימודים בתחומים האלה (הרציונל ומפרטי התוכן)
 
השימוש במחשב ככלי חישוב, כמאגר מידע, כמעבד תמלילים, כאמצעי
למידה ברשת, ככלי תקשורת וככלי הדמיה לניסויים
מדעיים-טכנולוגיים
 
הפילוסופיה של המדע ופילוסופיה חינוכית והשתמעותן להוראת
מדע-טכנולוגיה ומתמטיקה
 
פסיכולוגיה קוגניטיבית ותפיסת מושגים מדעיים
 
חשיבה יצירתית ופתרון בעיות
 
ארגון מעבדות והפעלתן
 
טכנולוגיה חינוכית ואמצעי עזר להוראת המדעים והטכנולוגיה
 
טיפוח יזמות בית ספרית
 
למידה חוץ-כיתתית של המקצוע מדע-טכנולוגיה
 
אפשרויות של למידה ברשת, למידה מרחוק
 
חינוך לערכים: איכות סביבה, איכות חיים ובטיחות.
 
הקורסים במסלולים השונים מתבססים על הרצאות רקע, על סדנאות, על
הדרכה פרטנית ועל שימוש במגוון של אמצעים פדגוגיים.
נוסף לפעילויות הלימודיות הסדירות מתקיימות פעילויות העשרה ותרבות
בשעות הצהריים והערב. תשומת לב מיוחדת ניתנת לאזור הגליל המערבי
מבחינת התעשייה, החי והצומח וההתיישבות.
מסגרת ההשתלמות
הקורסים מתקיימים במשך חמישה ימים, בימים א'-ה', 50 שעות
לימוד. קיימת אפשרות להשלמה מקוונת ברשת, בת 56 שעות.
 
1. 
נוסף לכך מתקיימים במרכז גם השתלמויות בנות 3 ימים (28 שעות),
ימי עיון (יום אחד או יומיים) וימי עיון המתמשכים על פני כ-10
מפגשים.
 
2. 
מסגרות תוכני הקורס נקבעות במשותף עם המפמ"רים ועם הפיקוח
הארצי.
 
3. 
מספר המשתתפים בכל קורס הוא 32‎-28 משתלמים.
 
4. 

גמול השתלמות
עובדי הוראה שימלאו אחר דרישות הקורס יקבלו אישור לגמול השתלמות -
עם ציון - על מספר שעות ההשתלמות שלמדו, בהתאם לתקנות המשרד.
הארגון וסדרי ההרשמה לקורסים
ההרשמה לקורסים תיעשה במחוזות על ידי המפקחים המקצועיים
למדע-טכנולוגיה, למחשבים ולמתמטיקה ועל ידי המפקחות על גני
הילדים, על פי הנחיית הנהלת המחוז.
 
1. 
הסעה תעמוד לרשות המשתלמים מתל-אביב למרכז ההשתלמות.
 
2. 
המשתלמים יקבלו החזר של הוצאות נסיעה בכפיפות לנהלים בחוזר
המנכ"ל.
 
3. 
דמי ההרשמה עבור השתלמות בת שלושה ימים הם 250 ש"ח, ועבור
השתלמות בת חמישה ימים - 330 ש"ח.
 
4. 

מידע חשוב
למרכז בשלומי יש אתר בית באינטרנט, ובו אפשר לקבל מידע אודות
תכנית ההשתלמויות השנתית ותוכני ההשתלמויות, נוסף לחומר העשרה
מגוון לאנשי חינוך. כתובת האתר: www.shlomi.org.il.
 
1. 
למרכז בשלומי יש תו תקן של מכון התקנים ISO 9002 (משנה"ל
התשנ"ט).
 
2. 
המרכז יהיה סגור בתאריכים האלה:  3. 
חופשת פסח: י"א-כ"ב בניסן התשס"ג (13‎-24.4.03)  -   
חופשת הקיץ: ט"ו בסיוון-י"ב באב התשס"ג (15.6‎-10.8.03).
 
-   


הכתובת למשלוח דואר ולבירורים: המרכז להשתלמויות מורים
במדע ובטכנולוגיה,
שלומי, ת"ד 1156, מ' 22832, דואר אלקטרוני
ida@netvision.net.il
טל' 04‎-9809165, פקס' 04‎-9809169.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/3, כ"ו מרחשוון תשס"ג, 1 בנובמבר 2002