תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
פרס החינוך הגופני, שנה"ל התשס"ג 9.3‎-3
הפיקוח על החינוך הגופני מעוניין להעניק פרסי הערכה לבתי-ספר,
למורות ולמורים מצטיינים בתחום החינוך הגופני, התורמים לקידום
הוראת החינוך הגופני והספורט.
 
1. 
הפרס האישי נועד למורות ולמורים לחינוך גופני במערכת החינוך
העושים מעבר לנדרש מתוקף תפקידם. הפרס המוסדי נועד לבית הספר
כמוסד.
 
2. 
מטרת הענקת הפרס - הכרה והערכה למצטיינים, עידוד ופיתוח יזמות
בחינוך הגופני וכן העלאת רמת ההישגים בחינוך הגופני ובספורט.
 
3. 
הפרס יינתן בשתי רמות:
א. רמה מחוזית
ב. רמה ארצית (מתוך המצטיינים במחוזות).
 
4. 
נקבעו קריטריונים למתן הפרס, המתייחסים בעיקר לאופן עבודתם של
המורים לחינוך גופני ודרך פעילותם של בתי הספר בתחום החינוך
הגופני והספורט.
 
5. 
קביעת הזוכים בפרסים תיעשה על ידי ועדות שתכלולנה את המפקחים
על החינוך הגופני ברמה הארצית וברמה המחוזית, מנהלי בתי ספר,
מורות ומורים לחינוך גופני, נציגים של המזכירות הפדגוגית (לבתיה"ס)
ונציגי רשויות מקומיות.
 
6. 
שמות הזוכים יפורסמו בחוזר המנכ"ל ובביטאון "החינוך הגופני
והספורט".
 
7. 
הפרסים - תעודת הוקרה והערכה וכן פרסים בעלי ערך כספי - יחולקו
בטקסים ובאירועים שונים שיתקיימו במסגרות המחוזיות והארציות
בסוף שנת הלימודים התשס"ג ובתחילת שנת הלימודים התשס"ד.
 
8. 

פרטים נוספים לגבי הגשת המועמדות, המלצות ופירוט הקריטריונים
לכך אפשר לקבל ממפקחי החינוך הגופני במחוזות. המועד האחרון
להגשת הטפסים למפקחי החינוך הגופני הוא כ"ח בשבט התשס"ג, 31
בינואר 2003.
 
9. 


בשאלות אפשר לפנות אל מר עפר שמעוני,
מנהל המחלקה לפיקוח על החינוך הגופני, טל' 03‎-6896132.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/3, כ"ו מרחשוון תשס"ג, 1 בנובמבר 2002