תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
טיפוח תקשורת בין-אישית בכיתות א'-ו' - השתלמות וכנס 9.4‎-5
1. השתלמות חנוכה - התשס"ג
כהמשך להטמעת התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית ולאור שביעות הרצון
הגבוהה של המשתלמים והבקשות להוסיף ולהתמקצע בתכנית, תתקיימנה
במהלך חופשת חנוכה השתלמויות נוספות, לבתי ספר המיישמים את התכנית,
על-פי הפירוט שלהלן:

הציר המרכזי
ניהול קונפליקטים בדגש על קבלת החלטות ועל עבודת צוות
למידת עמיתים והצגת תכניות המיושמות בבתי הספר.

המועד
במהלך חופשת חנוכה:
- מחזור א': בימים א' ו-ב', כ"ו-כ"ז בכסלו (2‎-1 בדצמבר), בשעות 16‎-9
- מחזור ב': בימים ד' ו-ה', כ"ט-ל' בכסלו (4‎-3 בדצמבר), בשעות 16‎-9.

קהל היעד
מחנכי כיתות א'-ו', מנהלים, חברי צוות ניהול ורכזים ל"חינוך לחיים בחברה"
המיישמים את התכנית הלכה למעשה בכיתה ובבית הספר.

גודל הקבוצה
עד 25 משתתפים בכל קבוצה (כדי לאפשר העמקה בלימוד התיאוריות לצד
תרגול והתנסות).

מקום ההשתלמות
בקרבת אזור המגורים. פירוט מעודכן יתפרסם בהמשך.

מנחי הקבוצות
מומחים בתחום שהם בעלי רקע חינוכי והמדריכים לחינוך לחיים בחברה
בחינוך היסודי.

תנאי ההרשמה
* יישום התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית הלכה למעשה בכיתה ובבית
הספר
* נוכחות מלאה במהלך היומיים.
ההשתתפות בהשתלמויות היא ללא תשלום, והן מוכרות ל-14 שעות גמול.

להרשמה
יש לשלוח את טופס ההרשמה בדוא"ל לכתובת זו:
.yesodi@education.gov.il את הטופס אפשר להוריד כקובץ "וורד"
מהאתר של האגף לחינוך יסודי, המחלקה לחינוך לחיים בחברה,
.www.education.gov.il/yesodi/hevra.htm
ההשתתפות תאושר על ידי המנחה המחוזי באזור המגורים כשבועיים לפני
ההשתלמות.
יש להעביר גם אל המנחה את הטופס המופיע באתר ולהתקשר כדי לוודא את
ההרשמה וכן פרטים נוספים.
להלן רשימת המנחות המחוזיות ומספרי הטלפון שלהן:
- מחוז ת"א: הגב' נגה לוי, טל' 050‎-719867
- מחוז מרכז: הגב' טלי אילות, טל' 050‎-277917
- מחוז דרום, הגב' יפה דלומי, טל' 051‎-942106
- מחוז צפון: הגב' ענת מאיר, טל' 050‎-359938
- מחוז חיפה, הגב' פאני וייצמן, טל' 052‎-817319
- ירושלים, הגב' טלי מאמן, טל' 02‎-6732092.
צוותים מבתי ספר ממלכתיים דתיים מוזמנים לפנות דרך הגב' רבקה צ'רקה,
טל' 056‎-282458, או למנחות המחוזיות:
- מחוז ת"א: הגב' טובה גרינוולד, טל' 056‎-726252
- מחוז מרכז: הגב' מלכה זוננשטיין, טל' 052‎-951314
- מחוז דרום, הגב' סוזי אילוז, טל' 050‎-673234
- מחוז חיפה, הגב' יהודית רואש, טל' 04‎-8710481
- מחוז צפון: הגב' רויטל בילין, טל' 053‎-310724
- ירושלים, הגב' יעל שפט, טל' 02‎-5353585.

2. כנס ארצי בנושא "טיפוח תקשורת בין-אישית בבתי הספר
היסודיים"
ביום ראשון, ז' באדר א' התשס"ג (9.2.03), יתקיים כנס ארצי לציון שנה
ליישום התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית במבט לאחור ובתקווה לעתיד.
במהלך הכנס תוצגנה תכניות ייחודיות שפותחו ויושמו בבתי הספר, ויחולקו
תעודות הערכה ופרסי הוקרה במעמד נציגי משרד החינוך.
מוזמנים לקחת חלק פעיל בכנס הארצי מורים שפיתחו בהצלחה בכיתה,
בשכבה או בבית הספר תכנית המטפחת תקשורת בין-אישית באחד או יותר
ממרכיבי התכנית האלה:
1. ניהול קונפליקטים
2. ניהול שיח וויכוח
3. נימוסים והליכות
4. עבודת צוות
5. קבלת החלטות.
המשתתפים יציגו את התכנית שפיתחו באמצעות סרט, מצגת, עלון, תקליט,
מיזם או לוח תצוגה המעידים על העשייה בנושא. המציגים יהיו תלמידים,
מורים, הורים ואנשי צוות נוספים מבית הספר.


יש לשלוח את מטרות התכנית ואת דרכי היישום (קהל היעד,
המסגרות, הנושאים,
תיאור קצר של המהלך והשותפים) למחלקה לחינוך לחיים בחברה,
לכתובת
הדוא"ל yesodi@education.gov.il, לידי הגב' זהבה שמש. יש
לציין שם, כתובת
דוא"ל ומספר טלפון. תכניות תתקבלנה עד חודש טבת התשס"ג.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/3, כ"ו מרחשוון תשס"ג, 1 בנובמבר 2002