תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
מקרא לגן ולכיתות א'-י"ב בחינוך הממלכתי - תכנית לימודים
חדשה
9.7‎-2
אושרה תכנית לימודים חדשה במקרא המיועדת לגן ולכיתות א'-י"ב
בחינוך הממלכתי. התכנית נמצאת בהפקה, ותישלח לכל מוסדות החינוך
במהלך חודש נובמבר 2002.
תכנית הלימודים תופעל בהדרגה, כמפורט בזה:
בחינוך היסודי התכנית מחייבת החל מהתשס"ג (גרסה ראשונה -
מהדורת עיצוב - של התכנית נשלחה לבתי הספר בתחילת התשס"ב, וכן
הועלתה באתר האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים).
 
- 
בגנים ובחטיבות הביניים מומלץ להתחיל בהתשס"ג, אולם יישומה
עדיין רשות; החל מהתשס"ד התכנית מחייבת.
 
- 
בחטיבה העליונה תהיה התכנית חובה למחזור שיתחיל ללמוד בכיתה
י' בהתשס"ד.
 
- 


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית למקרא בחינוך הממלכתי, הגב'
תמר שילה,
טל' 02‎-5603600, ואל הגב' נינה בן אהרן, האגף לתכנון ולפיתוח
תכניות לימודים,
טל' 02‎-5601025.


בברכה,רונית תירוש

המנהלת הכללית


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/3, כ"ו מרחשוון תשס"ג, 1 בנובמבר 2002