חוזר זה מבוטל

תרבות 10.
סל תרבות 10.6
שילוב כלל התלמידים בפעילות החינוכית של "סל תרבות
ארצי"
10.6‎-1
 
1 בדצמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  היות שהתכנית "סל תרבות ארצי" זוכה לסבסוד של משרד החינוך, יש
להבטיח שבתי הספר שהם חלק מהתכנית ידאגו לכך שכל תלמידיהם
ייהנו ממנה ללא תנאי, ובכלל זה תלמידים שהוריהם לא שילמו עבורה.
 
1. 
במקרה של הורים שאין ביכולתם לשלם יש לעזור למשפחות אלו ולנסות
לגייס מקורות כספיים נוספים שישלימו את החסר. אחד האמצעים הוא
הסתייעות ברווחה החינוכית ובאגף החינוך של הרשות המקומית.
 
2. 
במקרה של הורים שאינם מעוניינים לשלם ינקוט בית הספר, יחד עם
ועד ההורים, צעדים של הסברה והגברת המודעות בקרב הורים אלו על
חשיבות נושא החינוך לאמנות, וביחד ייצרו אווירה של לחץ חברתי
משמעותי על מי שמסרבים לשלם.
אין חובה לשתף תלמיד שהוריו סרבני תשלום שלא מסיבות כלכליות.
במקרה כזה יש למצוא לו פעילות חלופית.
 
3. 


בשאלות אפשר לפנות אל סל תרבות ארצי, טל' 03‎-5653222.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/4(א), כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002