אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
פינוי/שליחת תלמיד ממוסד חינוכי מסיבות רפואיות 2.2‎-30
 
1 בדצמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  בכל מקרה שתלמיד נשלח לקבלת טיפול רפואי דחוף או לביתו בשל מצב
בריאותו יש ליידע את ההורים על כך ולקבל את הסכמתם לפינוי.
 
1. 
יש לצייד את התלמיד במסמך המתאר את מצבו ואת פרטי האירועי
שבגינו הוא נשלח.
 
2. 
על המוסד החינוכי לדאוג לליווי התלמיד במהלך הטיפול הרפואי הדחוף
או עד שיגיע לביתו ולוודא את העברתו להשגחת ההורים או גורם
מטעמם.
 
3. 
במקרה של פינוי חירום והצלת חיים אין להשתהות ולהמתין לאישור
ההורים.
 
4. 


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום
הבריאות
במשרד החינוך, טל' 02‎-5603451.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/4(א), כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002