אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
יציאה לשירותים בזמן שיעור 2.2‎-32
 
1 בדצמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  מניעת יציאה לשירותים עלולה לגרום לנזק בריאותי, לפגיעה בפעילות
הפיזיולוגית התקינה ולדלקות בדרכי השתן. לכן יש לאפשר ואסור
למנוע יציאת תלמיד לשירותים במהלך השיעור על פי צרכיו.
 
1. 
יציאות תכופות של תלמיד לשירותים מחייבות את הפניית תשומת לבם
של ההורים לתופעה כדי להפנותו לגורם רפואי להתייעצות.
 
2. 
יש לקבוע נהלים מוסכמים ליציאה לשירותים כדי להקטין את ההפרעה
למהלך התקין של הלימודים בשעת שיעור או במהלך מבחן.
 
3. 


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום
הבריאות
במשרד החינוך, טל' 02‎-5603541.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/4(א), כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002