אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
בריאות השן 2.2‎-33
 
1 בדצמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
בחוזר2.2‎-9
הוראות הקבע
נט/7(א)
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


1. כללי
יש להגביר בקרב התלמידים בגני הילדים ובבתי הספר את המודעות לשמירה
על בריאות השן באמצעות תכניות בחינוך לבריאות ולעודד אימוץ של כללי
התנהגות כגון הקפדה על היגיינת הפה ועל צחצוח שיניים, המעטה באכילת
מאכלים ממותקים והימנעות משתיית משקאות ממותקים. כל אלה יסייעו
במניעת מחלת העששת.
הקניית ידע והסברה על הנזק הנגרם מאכילת סוכריות והימנעות מהכללת
מוצרים עתירי סוכר בתפריט היומי תסייענה באיזון התזונה ובשמירה על
בריאות השן. יש להימנע מהענקת ממתקים כפרסים.
2. שירותי בריאות השן ובדיקות שיניים
שירותי בריאות השן לתלמיד ניתנים בכמה רשויות מקומיות. השירות ניתן על
ידי הרשות המקומית או על ידי גורם מטעמה, בפיקוחה המקצועי של
המחלקה לבריאות השן במשרד הבריאות. בדיקת שיניים טעונה יידוע
ההורים וקבלת אישורם.
אין לאפשר כניסת גורמים פרטיים או מסחריים לגני ילדים ולבתי הספר
לצורך מבצעי בדיקות שיניים או חלוקת חומר פרסומי ואבזרים במסווה של
חינוך לבריאות השן.
במקרה של בקשת כניסה של גוף מקצועי לגן או לבית הספר בנושא בריאות
השן יש לפנות אל רופא השיניים המחוזי במשרד הבריאות ולקבל את אישורו.
להלן רשימת רופאי השיניים המחוזיים של משרד הבריאות:

מס' הטלפון  לשכת הבריאות  שם הרופא 
02‎-6217357  ירושלים, רח' יפו 157  ד"ר לנה נטפוב 
08‎-6745620  אשקלון, מרכז רפואי ברזילי  ד"ר ואדים פיקובסקי 
04‎-8632924/5/6  חיפה, רח' הפרסים 14  ד"ר משה גורדון 
04‎-6557888  נצרת, רח' 113  ד"ר חורי ג'ובראיל 
08‎-6464729  באר-שבע, רח' החלוץ 136  ד"ר משה גרינבאום 
03‎-6534765 
08‎-9788601
- תל-אביב, רח' הארבעה 14 
- רמלה, רח' הרצל 91
ד"ר אלי קובי 

3. חבלות והיפגעות
חבלות בשיניים שכיחות יחסית אצל ילדים. שבר של שן או יציאת שן
ממקומה גורמים לנזקים בעלי השלכות בריאותיות ואסטתיות.
הטיפול הראשוני והמיידי עשוי לקבוע את סיכוי הצלחתו של הטיפול. הקפדה
על הכללים שלהלן תסייע למהלך טיפול תקין:
במקרה של שבר או תזוזה של שן קדמית יש לפנות מיד אל רופא שיניים
חזקה.