חוזר זה מבוטל
אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
הכינמת 2.2‎-37
 
1 בדצמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
75 בחוזר מד/3,
סעיף 79 בחוזר
מה/3 וסעיף 88
בחוזר מח/4
 
  מטרת הפרסום  


1. תיאור התופעה
הכינמת אינה מוגדרת כמחלה אלא כתופעה הגורמת למטרד. הכינה היא חרק,
טפיל חיצוני מוצץ דם. כינת הראש נפוצה בשיער האדם וניזונה מדמו על ידי
ניקוב העור. מביצי הכינים הדבוקות לשיער קרוב לקרקפת בוקעות כינים 9‎-7
ימים לאחר הטלתן.

2. ההידבקות
ההידבקות ניתנת למניעה. היא נגרמת כתוצאה ממגע של ראש בראש, ולא
באמצעות מים או חיות מחמד. סימן ההדבקה הראשוני הוא גירוד הראש.
התארגנות כללית לטיפול תסייע במניעת התופעה ובהפסקת ההדבקה.

3. הטיפול
היגיינת הראש, ניקיונו והטיפול בתופעת הכינמת הם באחריות ההורים
והתלמידים. להלן הנחיות לטיפול:
 
3.1 
יש לבדוק את הראש בצורה שיטתית ובקביעות.  א.   
יש לטפל רק במקרה של הידבקות, כלומר הימצאות כינים או ביצי
כינים.
 
ב.   
במקרה של הידבקות יש לסרק את השיער במסרק סמיך להרחקת
כינים וביצי כינים.
 
ג.   
יש להשתמש בתכשירים שאושרו לשימוש על ידי משרד הבריאות
ולהקפיד לפעול על פי הוראות השימוש.
 
ד.   
אין להשתמש בנפט או בחומרים כימיים אחרים.  ה.   
הטיפול בתופעת הכינמת מחייב טיפול בסביבה כולה ובאבזרים
העלולים להעביר את התופעה (כגון מסרק, ביגוד, כלי מיטה וכד'),
ולא רק בילד הנגוע.
 
ו.   
על צוות בית הספר ועל האחות ליידע את ההורים על הימצאות התופעה
ולספק להם מידע על התופעה ועל דרכי הטיפול בה.
 
3.2 
אין לפגוע רגשית בילד הנגוע בכינמת או לגרום לו תחושה של
בושה.
 
3.3 
אין לבדוק את ראשו של ילד ללא אישור ההורים.
 
3.4 
אין להרחיק ממוסד חינוכי תלמיד נגוע בכינמת.
 
3.5 
יש לדאוג לטיפול בתופעה ולמניעת ההדבקה. במקרים שבהם תלמידים
אינם מטופלים כראוי גם לאחר התערבות צוות במוסד החינוכי, יש
אפשרות לפנות לעובד רווחה ברשות מקומית ולבקש את התערבותו.
 
3.6 


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על הבריאות
במשרד החינוך, טל' 02‎-5603451.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/4(א), כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002