בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
ביטחון 5.3
נוהלי ביטחון בבתי הספר - אבטחת הסעות תלמידים -
עדכון סעיף 5.3‎-24 בחוזר הוראות הקבע סא/5(ב)
5.3‎-31
 
1 בדצמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
עדכון סעיף
5.3‎-24 בחוזר
הוראות הקבע
סא/5(ב)
 


חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  

בסעיף 5.3‎-24 בחוזר הוראות הקבע סא/5(ב) נפלה טעות ב"מטרת הפרסום"
בעמ' 1 של הסעיף. אנו מפרסמים להלן שוב את עמ' 1 ו-2 של הסעיף
ומבקשים להחליפם בעמ' השגויים.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/4(א), כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002