תרבות 10.
תרבות תורנית 10.7
החידון "עולמה המופלא של המשנה" - התשס"ג 10.7‎-2
זו השנה השישית שהאגף לתרבות תורנית, בשיתוף עם גורמים נוספים, עורך
שורת חידונים יישובים ומחוזיים המסתיימים בחידון ארצי שמגיעים אליו
נציגי כל המחוזות. בשנים עברו נערך החידון הארצי בבית שערים, והשנה
הוא ייערך בירושלים.
החידון נערך במאות חטיבות ביניים ממלכתיות וממלכתיות-דתיות, ומופעל על
ידי מפקחים ומנהלים של היחידות לתרבות תורנית, בסיוע הפיקוח של
התושב"ע במשרד החינוך.
רשות הטבע והגנים הלאומיים שותפה גם היא למבצע זה ומקיימת פעולות
היכרות ותרבות באתרי הארץ הקשורים לתקופת המשנה: בית שערים,
ציפורי, קצרין, סוסיא ויבנה.
מקראה מיוחדת נכתבה והוצאה לאור על ידי האגף לתרבות תורנית, והיא
מחולקת לכל בתי הספר המתתפים בחידון.
לוח הזמנים לחידון
החידון הבית-ספרי: עד א' בניסן התשס"ג (3.4.03).
 
- 
החידון היישובי: עד כ"ט בניסן התשס"ג (7.5.03).
 
- 
החידון המחוזי: עד י"ג באייר התשס"ג (15.5.03).
 
- 
חידון הגמר יתקיים, כאמור, בירושלים, ביום שלישי, ג' בסיוון
התשס"ג (3.6.03).
 
- 


פרטים נוספים אפשר לקבל מהמפקחים המחוזיים של האגף
ובמשרד מטה החידון שבהנהלת האגף בירושלים, כדלקמן:
 
- הרב אליהו אביעד, מפקח מחוז ירושלים, טל'
02‎-5601325/56
 
 
- מר שמריהו הרמן, מפקח מחוזות ת"א והמרכז, טל'
03‎-6896015/6
 
 
- מר חיים שני, מפקח מחוז הצפון, טל' 04‎-6940320
 
 
- הרב ב"צ מזרחי, מפקח מחוז הדרום, טל' 08‎-6733908
ו-056‎-283054
 
 
- מזכירת מחוז חיפה, הגב' שרה פרידמן (בהעדר המפקח
זמנית), טל' 04‎-8632708
 
 
- משרדי הנהלת האגף לתרבות תורנית - מטה החידון -
טל' 02‎-5601311/3/5.
 
 


בברכה,רונית תירוש

המנהלת הכללית


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/4, כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002