דרכי הוראה 6.
אמצעי הוראה 6.1
פרויקט שי"ח - שיתוף ידע בחינוך 6.1‎-2

מבוא
עמותת המורים לקדום החינוך וההוראה מייסודה של הסתדרות המורים,
בשיתוף עם הגף לבתי ספר ניסויים וליזמות חינוכיות במזכירות הפדגוגית,
חברו לפיתוח פרויקט שי"ח - שיתוף ידע בחינוך.
מטרת הפרויקט לחשוף ולהפיץ ידע שנוצר על ידי אנשי חינוך והוראה בשדה.
הפרויקט יעסוק בקידום תרבות של שיתוף בידע ובעיצובם של מנגנוני עזר
לאיתור הידע, למיונו ולהפצתו במערכת החינוך.
הפרויקט מבוסס על כמה הנחות יסוד:
אנשי חינוך והוראה יוצרים במהלך עבודתם השוטפת ידע רב, המתגבש
מתוך צורכיהם האמיתיים בהתמודדותם עם מטרות ההוראה ועם
אתגריה הלכה למעשה.
 
 
הידע הנוצר, אף שלעתים קרובות הוא ייחודי, מקורי, רלוונטי וחדשני -
נותר בגדר "הון חבוי".
 
 
בשל אופיו המבודד של מעשה ההוראה קורה לעתים שאפילו בסביבתם
הקרובה של יוצרי הידע אין מודעת לקיומו; קל וחומר כאשר מדובר
בעמיתים ממוסדות חינוך שונים. מצב זה גורם ל"בזבוז" משאבי ידע
חשובים ול"המצאת הגלגל" כל פעם מחדש.
 
 
פרויקט שי"ח חותר לדיאלוג פורה ומפרה בין אנשי החינוך. דיאלוג כזה עשוי
להעשיר את הידע המקצועי הקיים במערכת, להצמיח ערוצי תקשורת ושיתוף
חדשים ולסייע בתהליך של קידום מעמדו של המורה כאיש מקצוע שאינו רק
מנחיל ידע קיים, אלא גם יוצר ידע חדש.

הידע המבוקש
פרויקט שי"ח יקלוט ידע איכותי, שפותח על ידי אנשי חינוך והוראה, והוא
עשוי לעניין ולהביא תועלת בקרב עמיתים לקהילייה המקצועות. להלן
דוגמאות לתחומי ידע אפשריים:

תכניות ייחודיות: פיתוח חשיבה; דרכים להקלת קשיים בהבנת תחום ידע
מורכב; דרכי סיוע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים; העברת מסרים ערכיים
ועוד.

דרכי הוראה ואמצעים דידקטיים ייחודיים: שילוב מושכל של המחשב
בהוראה ובלמידה, הוראה בין-תחומית, הוראה אותנטית, חלופות בהערכה,
תהליכי רפלקציה ומטה-קוגניציה ועוד.

שיטות לארגון הלימודים: הגמשת זמן ומקום, לימוד רב-גילאי, תהליכי
הערכה בית-ספריים, מערך מסייע מוסדי.

תכנים ודרכי פעולה בתחומי החינוך החברתי, ערכים ונורמות
התנהגות:
שיפור אקלים בית הספר, תהליכי דמוקרטיזציה, מניעת אלימות,
דו קיום, ערכים ומסורת ועוד.

אופן הפעלתו של פרויקט שי"ח במערכת החינוך
פרויקט שי"ח יחל בפעילותו הניסיונית מיד לאחר חופשת החנוכה, באמצעות
מרכזי ההפצה הניסויים של הגף לבתי ספר ניסויים ויזמות חינוכיות האלה:
בית הספר הממלכתי הניסויי "נופי ארבל", גינוסר 14980, טל'
04‎-6724752
 
 
בית הספר ההתיישבותי הניסויי "חוף כרמל", טל' 04‎-6299777
 
 
בית הספר הממלכתי הניסויי "מגן", רח' קדש ברנע 4, תל-אביב, טל'
03‎-6471904
 
 
בית הספר הממלכתי הניסויי "כרמים", רח' היין 2, ראשון לציון, טל'
03‎-9513108
 
 
בית הספר הממלכתי "שער הנגב", ד"נ חוף הנגב, טל' 08‎-6802701
 
 
בית הספר העל-יסודי הניסויי עמל ז', באר שבע, טל' 08‎-6486033
 
 
הישיבה התיכונית מצפה רמון, טל' 08‎-6588882.
 
 
מרכזי ההפצה ירכזו ויובילו באזורם את שלב הניסוי של הפרויקט על כל
היבטיו.


פרטים נוספים על פרויקט שי"ח ועל אופן ההשתלבות בו אפשר
לקבל במרכזי ההפצה הניסויים ובמנהלת הפרויקט:
- מר איתן פלדי, טל' 03‎-5274855, דוא"ל
eitan@morimamuta. cl.il:
- ד"ר אורנה אבני, טל' 052‎-597549: דוא"ל
myeda@netvision.il
- עמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך, מייסודה של הסתדרות
המורים.
אפשר לפנות גם אל הגף לבתי ספר ניסויים ויזמות חינוכיות:
- הגב' חיה נסצקי, טל' 058‎-457129, פקס' 09‎-7749717 (גנים
ניסויים)
- הגב' דינה כרמי, טל' 067‎-626546, פקס' 09‎-7679887.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/4, כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002