דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
"הולכים על זה בירוק" - תכנית טיולים שנתיים לתלמידי
כיתות ח'
6.2‎-1
מינהל החברה והנוער במשרדנו, בשיתוף עם אגף החינוך והנוער בקרן
הקיימת לישראל, מציע לקיים בשנת הלימודים התשס"ג תכנית טיולים
שנתיים הכוללים סיורים לימודיים ומשימות בירוק לתלמידי כיתות ח'.
תיאור התכנית
בתי ספר יקיימו סיורים במשך שלושה ימים להכרת חתך הרוחב של ארץ
ישראל (הבקע, ההר ומישור החוף) על פי המתווה של תכנית של"ח וידיעת
הארץ במינהל החברה והנוער.
במהלך הסיורים יכירו בני הנוער מקרוב את תולדות המפעל הציוני ואת
מקומה החשוב של הקרן הקיימת לישראל במפעלי הפיתוח וההתיישבות של
מדינת ישראל. הפעילות תהיה באחריותו ובביצועו של אגף החינוך והנוער
בקרן הקיימת לישראל ותצא ממחנות היער "לביא", "ציפורי", "פארק
ז'בוטינסקי" ("שוני"), "נס הרים", מרכז שדה "נגב צפוני" (ברור-חיל) וניצנה.
העלות: השתתפות התלמיד כרוכה בהוצאות לינה, כלכלה, הדרכה והסעות.
העלות לתלמיד תהיה מסובסדת - 250 ש"ח.
ביטחון ובטיחות: בית הספר יארגן מורים, מלווים, מאבטחים וחובש
בהתאם להוראות הביטחון והבטיחות בטיולים בחוזרי הוראות הקבע
סא/5(ב), סעיף 5.3‎-25, ו-סב/6(ב), סעיף 5.1‎-26, ובהתאם להנחיות בטופס
תיאום הטיולים.


לפרטים אפשר לפנות אל יחידות של"ח במחוזות:
- חיפה: טל' 04‎-8632641 - ת"א 03‎-6896183
- ירושלים: 02‎-5601515 - צפון: 04‎-6500110
- מרכז: טל' 03‎-6896428 - דרום: 08‎-6263138.
במקרים מיוחדים אפשר לפנות גם אל מטה תחום של"ח וידיעת
הארץ במשרד
החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים, טל' 02‎-5603197
ו-02‎-5603190/1.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/4, כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002