תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
תחרות ארצית ליישום רעיונות למחזור חומרים מוצקים
(יישומים מעשיים)
9.4‎-6
רקע  1. 
התחרות מיועדת להגביר את המודעות למחזור חומרים לשימוש חוזר
ולחיסכון בהם כדי לצמצם את השימוש במשאבים. התחרות מיועדת
לתלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. התחרות היא אישית
או קבוצתית, במסגרת בית הספר. ההרשמה היא רק באמצעות בית
הספר.
 
 
מדדי התחרות ותנאיה  2. 
העבודה תציג דגם או ביצוע בפועל של רעיון שהשימוש בהם
מביא למחזור חומרים, לשימוש חוזר בהם ולחיסכון בשימוש
במשאבים.
 
א)   
העבודה צריכה להיעשות על ידי תלמידים.  ב)   
יש לצרף סיכום בכתב המתאר את התהליך של בניית הדגם,
את התוצאות ואת המסקנות.
 
ג)   
התלמיד יתבקש להסביר את תהליך ההכנה, את התוצאות ואת
המסקנות.
 
ד)   
הדגם יכול להיות מיושם במקומות שונים: בבית הספר, בבית
התלמיד, בשדה, בתעשייה, ביישוב וכו'.
 
ה)   
בהערכת העבודה יילקחו בחשבון חשיבה מקורית (דמיון)
בהכנת הדגם או ביישום הרעיון ויכולת המימוש בפועל של
הרעיון מבחינת יכולת הייצור והעלות הכספית.
 
ו)   
הרשמה לתחרות
3.   
ההרשמה תתבצע באמצעות טופס הרשמה שיישלח למפקח על
הוראת החקלאות ומדעי הסביבה במחוז, בהתאם לרשימה להלן.
אפשר להירשם עד יום שישי, כ"ח בשבט התשס"ג, .31.1.03
הדגמים יוצגו לפני הוועדה המחוזית עד יום שישי, ל' בניסן
התשס"ג, .2.5.03
ועדת השיפוט הארצית תעריך את העבודות במהלך חודש מאי.
טקס הסיום של התחרות וחלוקת התעודות והפרסים ייערך במהלך
חודש יוני.
 
 


להלן רשימת המפקחים על הוראת החקלאות ומדעי הסביבה
ומספרי הטלפון שלהם:
- יוסי אלימלך, מחוז צפון, טל' 056‎-221472
- שימאלי האשם, המגזר הערבי, טל' 054‎-932810
- אביגדור נעים, מחוז חיפה, טל' 051‎-251821
- שושי פלג, מחוז מרכז, טל' 052‎-645032
- יוסי מזוז, מחוז ת"א, טל' 053‎-569029
- אבי אלקיים, מנח"י ומחוז ירושלים, טל' 052‎-636172
- יצחק קורן, מחוז דרום, טל' 058‎-347311.


נספח
 
4. 
טופס הרשמה לתחרות

לכבוד
המפקח על הוראת החקלאות ומדעי הסביבה
מחוז_____________
שלום רב.
הנדון: תחרות ליישום רעיונות למחזור חומרים (יישומים מעשיים)
אבקש לרשום את התלמיד/התלמידים לתחרות הנ"ל בהתאם לפרטים
המצורפים:
שם התלמיד/התלמידים:_______________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
 
א) 
שם בית הספר:
הכתובת:_______________
מספר הטלפון:_______________
מספר הפקס':_______________
 
ב) 
שם המורה המלווה/המנחה, כתובת וטלפון פרטיים:_______________
 
ג) 
תיאור קצר של הרעיון ליישום מחזור חומרים:_______________
______________________________
______________________________

בברכה,


מנהל/ת ביה"ס

 
ד) 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/4, כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002