תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
הלימודים העיוניים במגמת המוזיקה 9.7‎-3
הלימודים העיוניים במוזיקה בהיקף של 5 י"ל מחייבים 5 ש"ש במשך 3
שנים + 2 ש"ש ביצוע לפחות.
 
1. 
הלימודים העיוניים בהיקף של 3 י"ל מחייבים 3 ש"ש במשך 3 שנים +
2 ש"ש ביצוע לפחות.
 
2. 
אפשר להשלים את המסלול של 3 י"ל עיוניות ב-2 י"ל נגינה באמצעות
מבחן פנים-בית-ספרי.
 
3. 
הלימודים העיוניים כוללים שני נושאים: א. תורת המוזיקה: תיאוריה,
סולפג' והרמוניה ב. ידיעת המוזיקה: תולדות המוזיקה וספרות
המוזיקה.
 
4. 


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר יעל שי, המפמ"רית לחינוך המוזיקלי,
טל' 03‎-6896098.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/4, כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002