אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
משלחת נוער בתחום הבריאות היוצאת להודו 2.2‎-1
בחודש אפריל 2003 תצא להודו משלחת בני נוער במטרה לבצע פרויקט
הדרכה של נוער לנוער בתחום הבריאות, ההיגיינה והעזרה הראשונה. המסע
יכלול פרויקט ביצועי, מפגש בין-תרבותי, פעילות חברתית וטיול משותף.
המסע מתקיים ביזמתה של עמותת "פרחי רפואה", בשיתוף פעולה מקצועי עם
הפיקוח על הבריאות במשרד החינוך ועם המחלקה לשיתוף בינלאומי במשרד
החוץ ובחסות המועצה לחילופי נוער וצעירים. למועמדים שייבחרו למשלחת
תינתן הכשרה ייעודית ומקצועית.
תלמידי כיתות י'-י"ב מוזמנים להגיש את מועמדותם למשלחת. מיון הנרשמים
ייערך בחודש ינואר 2003. המועד האחרון לרישום הוא י"א בשבט התשס"ג,
.14.1.03


לפרטים יש לפנות אל עמותת "פרחי רפואה", טל' 03‎-9230056
ו-03‎-9271347.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/5, כ"ז טבת תשס"ג, 1 בינואר 2003