אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
תרומת איברים 2.2‎-2
בשנים האחרונות התפתח תחום השתלות האיברים, אך עדיין חיים בישראל
למעלה מ-1000 חולים הממתינים להשתלה, ביניהם ילדים רבים הלומדים
במערכת החינוך.
מהלך הסברה שמטרתו העלאת המודעות לתרומת איברים יתקיים בחודש
מרס 2003. מסע ההסברה יכלול פעילות בקהילה ובמרכזים רפואיים.
תלמידים יכולים לשמש גורם חברתי משמעותי משפיע לשינוי המצב ולהגברת
נכונות החברה לתרום איברים להשתלה.
מחובתנו לערוך בבתי הספר הסברה המותאמת לגיל התלמידים, לאופי קהילת
בית הספר ולעבודתו החינוכית ולשלב בה תלמידים, מורים והורים.
המרכז הלאומי להשתלות ואד"י מעמידים לרשות בתי הספר מערך הסברה
הכולל חומר מקצועי, מפגשים וסיוע לתלמידים בעבודות חקר.


לקבלת מידע והדרכה יש לפנות אל הגב' שרונה בן עמי, המרכז
הלאומי להשתלות
ואד"י, משרד הבריאות, רח' נוח מוזס 15, תל-אביב, טל'
03‎-6957369,
דוא"ל addy@mozes.health.gov.il ,
אתר האינטרנט www.health/transplant.gov.il .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/5, כ"ז טבת תשס"ג, 1 בינואר 2003