ארגון ומינהל 3.
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
מצעד הספרים התשס"ג 3.1‎-3
"מצעד הספרים התשס"ג" מתקיים מטעם אגף א'-מוסדות חינוך במינהל
הפדגוגי, בשיתוף עם הפיקוח על הוראת הספרות והמדור לספרות ילדים ונוער
במזכירות הפדגוגית.
הודעות על המצעד בצירוף כרזה, רשימות ספרים (בעברית ובערבית) וטופס
הרשמה נשלחו אל בתי-הספר.
"מצעד הספרים" מציע לבתי-הספר מסגרת לפעילות בית-ספרית שמטרתה
לעודד ילדים ובני נוער מכיתות א'-י"ב לקרוא ספרים: התלמידים קוראים
ספרים מתוך רשימה מוצעת וספרים נוספים, לפי בחירתם האישית,
ומשתתפים בפעילויות סביב הקריאה הנערכות ביזמת המורים והספרנים
בבתי-הספר ובוחרים בהצבעה את הספר האהוב עליהם ביותר.
אלפי התלמידים ממאות בתי-הספר שהשתתפו במצעד הספרים מדי שנה, מזה
שמונה שנים ברציפות, הוכיחו, כי לא פג קסמה של הקריאה. למידע נוסף
אפשר לפנות אל המדריכות בספריות בתי-הספר כדלקמן:


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/5, כ"ז טבת תשס"ג, 1 בינואר 2003