ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
פרויקט "WOW בכיתה" 3.6‎-8
כללי  1. 
משרד החינוך וחברת "בזק" סיכמו על הפעלת פרויקט מיוחד לקידום
האינטרנט המהיר במערכת החינוך. הפרויקט מאפשר שימוש בשירותים
רחבי-פס בטכנולוגיית
ADSL במחירים נמוכים מאלה המקובלים בשוק,
וזאת במסגרת הפרויקט "WOW בכיתה".
לשימוש בתשתיות אינטרנט רחבות-פס יש כמה יתרונות חשובים מאוד
למערכת החינוך:  
 
העשרה של חוויות הלמידה האינטראקטיבית     
חשיפת התלמידים לעולמות ידע המבוססים על תוכני מולטימדיה
(סרטים, אנימציות, המחשות ויזואליות וכד') ופתיחת דלת
לשימוש ביישומים מתקדמים יותר כמו הרצאות וידיאו מרחוק,
שיחות וידיאו בין תלמידים למורים ועוד
 
   
ייעול מערך הלימוד וקיצור זמנים (תקשורת מהירה יותר היא
תקשורת יעילה יותר)
 
   
קירוב הפריפריות ויכולת לצמצם את הפער הדיגיטאלי בין בתי
הספר.
 
   
הפרויקט הוא במסגרת תרומת "בזק" לקהילה, והוא מיועד לכל
בתי-הספר העל-יסודיים במדינת ישראל. כרזה המפרטת את משמעויות
הפס-הרחב לקידום החינוך תופק ותופץ לבתי הספר על ידי "בזק".
תוכנה וצורתה יאושרו על ידי הוועדה לאישור השילוב של פרסומת
מסחרית שבמשרדנו.
 
 
יש להדגיש שחברת "בזק" מספקת תשתית גישה לאינטרנט בלבד ולא
שירותי אינטרנט למוסדות. את שירותי האינטרנט יש לרכוש בנפרד
מספק אינטרנט. כל בעלות חינוך או בעלות בית ספר תהיה רשאית בכל
עת ולפי שיקול דעתה להפסיק את קבלת השירות במסגרת הפרויקט
ולקבלו דרך ספק אחר.
 
 
מחירי השירות  2. 
שירות "WOW בכיתה" מעביר נתונים בקצב מרבי של 2.5 מס"ש Down
load ועד 256 קס"ש Up load, במחיר של 70 ש"ח לחודש בלבד.
המחיר צמוד לעדכון מחירי השירות של WOW על ידי "בזק". עבור
חיבור הקו הראשון לא ייגבו דמי התקנה. עבור כל חיבור קו נוסף ייגבו
דמי התקנה מלאים (כיום 299 ש"ח, כולל מע"מ).
 
 
תנאי הזכאות והחיבור  3. 
מסגרת הפרויקט מיועדת לבתי ספר על-יסודיים בלבד.  3.1   
החיבור יבוצע רק במקומות שבהם "בזק" יכולה לספק
את השירות ועל פי בדיקה שתיערך מראש בתיאום עם
משרד החינוך ובהתאם לרשימות שתועברנה ל"בזק".
 
3.2   
כמות המחשבים לחיבור עבור כל קו "WOW בכיתה"
הוא עד 25 מחשבים, וזאת כדי לשמור על איכות שירות
סבירה למחשב בודד.
 
3.3   
לצורך החיבור נדרש קו טלפון רגיל המסתיים בכיתת
המחשבים ואינו מחובר למרכזיית בית הספר.
 
3.4   
משרד החינוך, בית הספר, הרשות המקומית או כל
גורם משלם אחר יחתמו על טופס הזמנה מיוחד
לפרויקט עבור כל קו "WOW בכיתה" שתעמיד חברת
"בזק".
 
3.5   
הבהרות לגבי החיבור לאינטרנט ופעילות בחצר בית
הספר
 
4.   
חברת "בזק" אינה מספקת מודם במסגרת פרויקט זה,
והוא יותקן על ידי ספק האינטרנט במסגרת חבילת
ההתקשרות (מודם/נתב, בהתאם לחיבור לרשת).
 
4.1   
אם יש במוסד כמות גדולה של מחשבים שהמוסד
מתכוון לחבר לאינטרנט (יותר מ-25 עמדות מחשב), על
המוסד להזמין יותר מקו אחד של "
WOW בכיתה".  
4.2   
ספק האינטרנט יבצע קישור באמצעות מודם/נתב אשר
יותקן מטעמו עבור כל קו "
WOW בכיתה".  
4.3   
במצבים שבהם יידרשו הפרדה או פיצול הרשת הקיימת
בבית הספר, בית הספר/ספק האינטרנט אחראים לדאוג
לסוגיה זו.
 
4.4   
לוח זמנים לפרויקט  5. 
כבר הוחל בקבלת הזמנות ובביצוע ההתקנות.
משך הפרויקט 3 שנים ממועד ההצטרפות. המועד האחרון להצטרפות
בתנאי הפרויקט הוא 1.1.04, כלומר בתי הספר אשר יצטרפו לפרויקט
עד תאריך זה ייהנו מתנאי הפרויקט עד .1.1.07
בתום 3 שנים ממועד החיבור לפרויקט יועבר כל קו "WOW בכיתה"
לחיוב על פי תעריף "WOW EXTRA כמקובל בבזק (כיום 129 ש"ח, ללא
מודם).
 
 


לפרטים נוספים ולהצטרפות לשירות אפשר לפנות למוקדים
העסקיים של "בזק"
בטל' 800‎-800‎-1‎-800 או באמצעות כתובת האינטרנט
www.wow.co.il/school .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/5, כ"ז טבת תשס"ג, 1 בינואר 2003