ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
3.6‎-9
"אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
 
1. 
ט"ו בשבט
באתר ט"ו בשבט אפשר למצוא מידע על החג ועל מנהגיו, חומרי
למידה והוראה, חידונים, שירים והתייחסויות מן המקורות אל
החג.
 
1.1   


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tu_beshvatתחרות "אמנות של זה"ב" - ציורי תלמידים
התחרות, פרי יזמתם של התחום לזהירות ולבטיחות בדרכים
והפיקוח המרכז על הוראת האמנות והתיאטרון, בשיתוף עם
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים במשרד התחבורה, מכוונת
לעודד תלמידים לתת ביטוי אמנותי ואישי למושגים בטיחותיים.
התאריך האחרון להגשת היצירות: יום חמישי, כ"ט בניסן התשס"ג
(1 במאי 2003).
 
1.2   


פרטים נוספים באתר:
http://www.education.gov.il/moe/klali/tacharut1.htm


אתרי היחידות  2. 
אתר המפמ"ר למקרא
בימים אלו עלה לאוויר אתר המפמ"ר למקרא. באתר מתפרסמים
תכנית הלימודים החדשה במקרא (שחובה ללמד על פיה בשנת
התשס"ד), כתב העת למורים למקרא "על הפרק", הפניות לאתרי
מקרא שונים ועוד.
 
2.1   


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tanachהאגף לפיתוח ולתכנון תכניות לימודים
 
2.2   


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudimבאתר האגף תכניות לימודים חדשות:   
חינוך גופני - תכנית בחירה לבגרות
אתר זה כולל את התכנית לחטיבה העליונה. באתר מוצעות
אפשרויות בחירה של נושאים לבחינת הבגרות, הכוללים גם
למידה מורחבת ומעמיקה של מיומנויות גופניות שונות וגם
חומר רקע עיוני רלוונטי לתכנית הלימודים.
 
א.   


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/gufaniיזמות - תכנית בחירה לבגרות בחטיבה העליונה
יזמות היא דפוס ייחודי של חדשנות. מדובר בתהליך חברתי,
שבו אדם (יזם) יוצר קשר בין שלושה גורמים: בעל צורך, בעל
רעיון (העונה על הצורך) ובעל אמצעים (המסוגל לממן את
מימוש הרעיון). ההחלטה של מערכת החינוך הישראלית
להגדיר את היזמות כמקצוע לימודי מבטאת מאמץ ממוקד
לחנך אנשים לחיים משמעותיים ולהצלחה בעולם משתנה.
 
ב.   


כתובת האתר של התכנית:
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/yazamut


סוציולוגיה - תכנית בחירה לחטיבה העליונה  ג.   
התכנית מיועדת לתלמידי החטיבה העליונה בבית הספר
הכללי, בבית הספר הדתי ובבית הספר הערבי. האתר מפרט
את התפיסה הרעיונית, את שיטות ההוראה ואת דרכי
הלמידה וההערכה, וכן את הפירוט של מבנה התכנית ושל
נושאיה ואת המטרות הייחודיות לכל אחד מן הנושאים.
 
 


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/socio


פיזיקה - תכנית לחטיבה העליונה
האתר מפרט את תכנית הלימודים בפיזיקה לבגרות מורחבת
(5 י"ל) וכן לבגרות רגילה (3 י"ל). אפשר למצוא באתר את
פירוט הנושאים של פרקי החובה.
 
ד.   


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/madim_technology.ht
m


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/5, כ"ז טבת תשס"ג, 1 בינואר 2003