בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות וזהירות בדרכים 5.2
"אמנות של זה"ב" - ציורי תלמידים 5.2‎-1
תחום החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים והפיקוח המרכז על הוראת
האמנות והתיאטרון מקיימים פעילות יצירתית של תלמידים בשילוב לימודי
האמנות והחינוך לבטיחות בדרכים. הפעילות מתקיימת בשיתוף עם הרשות
הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה.
מטרת הפעילות היא לעודד תלמידים לתת ביטוי אמנותי אישי למושגים
בטיחותיים בציורים, באמצעות דימוי, סמל, מילה, צורה וצבע.
אלה הנושאים המוצעים לדיון עם התלמידים ולהתייחסות בציורים:
כיבוד החוק
 
* 
כיבוד זכויות הזולת
 
* 
תרבות התנהגות בטיחותית בדרכים
 
* 
דו-קיום, צורה וצבע: בתמרורים, בכלי-הרכב ובין המשמשים בדרך
 
* 
סמל ודימוי
 
* 
הוראות מילוליות וצורניות
 
* 
חשכה, אור, ראות ונראות.
 
* 
מהלך הפעילות
הפעילות תנוהל במשותף על ידי הפיקוח על הוראת האמנות והפיקוח על
הוראת הבטיחות בדרכים.
 
א. 
בפעילות מוזמנים להשתתף תלמידי כל בתי הספר היסודיים
והעל-יסודיים במערכת החינוך, מכיתה א' ועד כיתה י"ב.
 
ב. 
המורים ידונו עם התלמידים על הקשרים בין הביטוי האמנותי ובין
הבטיחות בדרכים ועל האמצעים האמנותיים להעברת מסרים על
התנהגויות בטיחותיות.
 
ג. 
הפעילות תתקיים בשלוש רמות: בית ספרית, מחוזית וארצית. לכל רמה
תיקבע ועדה שתבחר את הציורים המיועדים ללוח השנה.
 
ד. 
בוועדה הבית-ספרית יהיו חברים המורים לאמנות, רכז הבטיחות
בדרכים בבית-הספר ונציגי מועצת התלמידים או ועדת הזה"ב. חברי
הוועדה יבחרו את הציורים המצטיינים ויעבירו לוועדה המחוזית עד 10
ציורים, לפי מספר התלמידים בבית הספר.
בית ספר שיש בו עד 500 תלמידים רשאי להעביר לוועדה המחוזית עד
5 ציורים. בית ספר שיש בו מעל ל-500 תלמידים רשאי להעביר לוועדה
המחוזית עד 10 ציורים.
 
ה. 
בוועדה המחוזית יהיו חברים המפקח על החינוך לבטיחות בדרכים
במחוז, המפקח על הוראת האמנות במחוז ושני נציגים ממועצת
התלמידים או מוועדת זה"ב, אחד מבית הספר היסודי ואחד מבית
הספר העל יסודי. יו"ר הוועדה המחוזית יהיה המפקח על החינוך
לבטיחות בדרכים, ואליו ישלחו בתי הספר את הציורים הנבחרים.
 
ו. 
בוועדה הארצית יהיו חברים המפקחים הארציים של הגופים השותפים,
נציגי מועצת התלמידים ונציג הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
 
ז. 
כל התלמידים שציוריהם ייבחרו לשלב הארצי יקבלו כשי את לוח
השנה עם הציורים הנבחרים.
 
ח. 
24 הציורים המצטיינים ישולבו בלוחות שנה מיוחדים שיופקו לשנים
התשס"ב והתשס"ג.
 
ט. 
התנאים להגשת הציורים
הציורים ייתנו ביטוי אמנותי להבנת הקשר בין מושגים מתחום האמנות
לבין שמירה על כללי ההתנהגות הבטיחותית.
 
א. 
שילוב מסרים כתובים: אפשר לשלב בציור כיתוביות בנושא.
 
ב. 
דף הציור יהיה בגודל X3550 ס"מ (רבע גיליון). מומלץ נייר של 120 גרם.
 
ג. 
טכניקת הציור: חופשית, דו-ממדית.
 
ד. 
סוג הצבעים: אפשרית כל בחירה.
 
ה. 
הציור יהיה ברוחב הגיליון בלבד.
 
ו. 
שם הציור ופרטי המצייר ייכתבו על מדבקה שתודבק על גב הציור.
 
ז. 
פרטים אישיים של התלמיד (לכתיבה על המדבקה)
שם פרטי ושם משפחה
 
א. 
מין התלמיד (זכר, נקבה)
 
ב. 
תאריך הלידה
 
ג. 
הכיתה
 
ד. 
הכתובת הפרטית של התלמיד ומס' הטלפון הפרטי שלו
 
ה. 
שם בית הספר
 
ו. 
כתובת בית הספר ומס' הטלפון שלו
 
ז. 
שם הציור.
 
ח. 
לוח הזמנים
בתי-הספר יעבירו את הציורים לוועדות המחוזיות עד יום חמישי, כ"ט
בניסן התשס"ג (1 במאי 2003).
 
1. 
הוועדות המחוזיות תסיימנה את תהליך מיון הציורים עד יום חמישי,
י"ג באייר התשס"ג (15 במאי 2003).
 
2. 
עד יום חמישי, כ' באייר התשס"ג (22 במאי 2003), תקבל הוועדה
הארצית 200 ציורים נבחרים מהמחוזות, לפי מפתח כמותי שיוגדר
מראש למחוזות.
 
3. 
ביום ב', ב' בסיוון התשס"ג (2 ביוני 2003), תתכנס הוועדה הארצית
ותבחר 24 מתוך 200 הציורים שישולבו בשני לוחות שנה עם מסרים
בטיחותיים לשנים התשס"ד והתשס"ה.
 
4. 
בתחילת שנת הלימודים התשס"ד יקבלו כל התלמידים שציוריהם
ייבחרו לשלב הארצי את לוח השנה כשי.
 
5. 


בתי הספר המעוניינים להשתתף בפעילות ולקבל פרטים נוספים,
ובכלל זה הצעות
להיבטים שמחברים אמנות ובטיחות בדרכים, יפנו אל המפקחים על
הוראת האמנות ועל החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/5, כ"ז טבת תשס"ג, 1 בינואר 2003