תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
טיפוח תקשורת בין-אישית בכיתות א'-ו' - טקליטור חומרי
למידה
9.4‎-8
במסגרת פיתוחה והטמעתה של התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית בבתי
הספר היסודיים הפיקה המחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי
תקליטור המכיל מגוון חומרי למידה שיסייעו למורים בטיפוח התקשורת
הבין-אישית במעגל החיים הבית ספרי.
התקליטור מכיל חלקים תיאורטיים ומעשיים כאחד, וכולל רציונל, שקפים
להצגת עיקרי התכנית, ביבליוגרפיה מוערת וקישורים לאתרים בנושא וכן
למעלה מ-50 הצעות לדיון ולהפעלה הלכה למעשה, בזיקה לתכנים הלימודיים
ובמתודות מגוונות.
אפשר למצוא בתקליטור את כל החוברות ל"טיפוח תקשורת בין-אישית"
שנשלחו לרכזים לחינוך לחיים בחברה ולמורים, לצד סדרת הכרזות
והפעילויות הנלוות והסדנאות שניתנו למורים שהשתתפו בהשתלמויות חנוכה.
החומרים השונים אינם "נעולים", כדי לאפשר לגזור, להדביק, להוסיף ולשנות
קטעים ולהתאימם לצרכים הייחודיים של כל בית ספר.
בתי ספר המטפחים תקשורת בין-אישית והמעוניינים בעותק של תקליטור
מוזמנים לפנות למנחות המחוזיות לחינוך לחיים בחברה על-פי הפירוט
שלהלן:
בתי הספר הממלכתיים
ת"א: הגב' נגה לוי, טל' 050‎-719867
חיפה: הגב' פאני ויצמן, טל' 052‎-817319
צפון: הגב' ענת מאיר ושוש קליין, טל' 050‎-359938
דרום: הגב' יפה דלומי, טל' 051‎-942106
מרכז: הגב' טלי אילות, טל' 050‎-277917
ירושלים: הגב' טלי מאמא וענת ארגוב, טל' 02‎-6732092.
בתי הספר הממלכתיים-דתיים
ת"א: הגב' טובה גרינוולד, טל' 056‎-726252
חיפה: הגב' יהודית ראש ואסתר חלפון, טל' 04‎-8710481
צפון: הגב' רויטל ביילין, טל' 053‎-310724
דרום: הגב' סוזי אילוז ולאה חג'בי, טל' 050‎-673234
מרכז: הגב' מלכה זוננשטיין, חנה בלייר ורבקה דוד, טל' 052‎-951314
ירושלים: הגב' יעל שפט, טל' 055‎-342808.
את התקליטור מותר, אפשר ומומלץ לצרוב, לשכפל ולהפיץ למורים המטפחים
תקשורת בין-אישית.


לשאלות, להארות ולהערות אפשר לפנות אל הגב' אשרת מזרחי,
מנהלת המחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי, טל'
02‎-5602875,
ולאתר לתקשורת בין-אישית,
http://www.education.gov.il/yesodi/hevra tochnit1.htm
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/5, כ"ז טבת תשס"ג, 1 בינואר 2003