שימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון.  לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן.

עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
מורים ללימודי ארץ ישראל המכינים לגיאוטופ 8.5‎-25

 
2 בפברואר 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


לימודי ארץ ישראל דינם כלימודי הגיאוגרפיה בנושא ההכנה לגיאוטופ, דהיינו
מורה המכין לגיאוטופ בלימודי ארץ ישראל זכאי לאותן הטבות שמקבלים
מורי גיאוגרפיה המכינים לגיאוטופ.


בשאלות אפשר לפנות אל מר שמעון שטמפפר, הממונה על תנאי
שירות של עובדי
הוראה, טל' 02‎-5603820, ולד"ר מיכאל גרינצוויג, המפמ"ר
ללימודי ארץ ישראל,
טל' 02‎-5601091.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(א), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003