הבאת ההוראות בחוזר מנכ"ל זה לידיעת המורים, הצוות החינוכי,
התלמידים והוריהם
 
1.11
 
על מנהל המוסד החינוכי להביא את ההוראות בחוזר זה לידיעת
התלמידים והוריהם. במסגרת הפרסום עליו להעביר מסר כי מערכת
החינוך רואה בחומרה רבה פגיעה של עובדי הוראה בתלמידים וכי מנהל
המוסד והצוות הבין-מקצועי ישמשו כתובת להורים ולתלמידים לפניות
בנושאים אלה (דוגמה למכתב להורים ראה בנספח 6 לחוזר זה).
 
 


בשאלות על חלק 1 של החוזר אפשר לפנות אל הממונה על הטיפול
בפרט ועל תנאי שירות, טל' 02‎-5604732/3/4, וכן אל הפיקוח
הכולל במחוז.


להמשך החוזר

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(ב), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003