פגיעות תלמידים בעובדי הוראה  2.
כללי  2.2
להלן עיקרי הטיפול באירוע של פגיעת תלמיד בעובד הוראה:   
בירור עובדות המקרה (כולל גרסת התלמיד הפוגע)  -   
טיפול משמעתי מיידי בתלמיד הפוגע  -   
יידוע הורי התלמיד הפוגע  -   
יידוע הפיקוח  -   
בניית תכנית טיפולית ומשמעתית לטווח הקצר והארוך בהתאם
למעשה
 
-   
דיון חינוכי בתופעה  -   
התערבות מערכתית במוסד החינוכי  -   
תיעוד כל מהלך האירוע.
 
-   


להמשך החוזר

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(ב), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003